24 uur zorg in huis alleen voor rijke mensen?

De zorgwereld is aan het veranderen: wegens de vergrijzing zijn er steeds meer mensen hulpbehoevend. Hier tegenover staat dat er steeds minder verzorgende en verpleegkundige zijn. Veelal zijn er lange wachtlijsten bij verzorgingstehuizen. Het beleid van de overheid richt zich op het langer thuis blijven wonen van hulpbehoevende, terwijl het aantal mantelzorgers per hulpbehoevende daalt. Het aantal mantelzorgers voor één hulpbehoevende neemt wegens de vergrijzing af en de afname zal tot 2040 doorgaan. Veel mantelzorgers voeren zorgtaken uit naast hun eigen werk- en privéleven. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor rust en ontspanning.

Het 24 Uurszorgloket helpt u graag met ontzorgen, middels het organiseren van 24 uur zorg in huis (inwonende zorg). Doordat er iemand bij uw naaste komt inwonen, is er 24 uur per dag warmte-, aandachtvolle- en persoonsgerichte zorg in huis. Uw zorgen over persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding en huishoudelijke taken, worden voor u weggenomen waardoor u zich als naaste kan richten op de leuke activiteiten. Vooraf doen wij een intake om een zo goed mogelijk beeld van te cliënt te krijgen. Dit helpt ons in de zoektocht naar een zorgverlener die goed bij de cliënt past. Daarbij geeft het ons de mogelijkheid om persoonsgerichte zorg aan te bieden. Hoe meer wij over de gewoonte van de cliënt weten, hoe meer wij de zorg kunnen afstemmen tot het gewenste niveau.

Meer weten over hoe wij dit doen? Lees hier meer over wat hoe het 24 Uurszorgloket werkt.

Is particuliere 24 uur zorg in huis alleen voor rijke mensen?

Nee, particuliere 24 uur zorg in huis is voor iedereen, ongeacht vermogen/inkomen, toegankelijk.

Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Zodra u of uw naaste, 24 uur per dag toezicht en/of zorg thuis nodig heeft, bent u daarvoor verzekerd vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) of vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet). U kiest voor Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB):

  1. Zorg In Natura
    U heeft recht op de benodigde zorg en kunt dit krijgen van een instelling (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of thuiszorgorganisatie). Als een dergelijke instelling de zorg op zich neemt, dan gebruiken zij hiervoor het budget waar jij als verzekerde recht op hebt. De zorgverzekeraar heeft een overeenkomst met de zorgaanbieder, die de zorg leveren. De zorgverzekeraar maakt afspraken met de zorgaanbieder en betaalt de zorgaanbieder. De instelling regelt alle zorg en het budget wordt beschikbaar gesteld aan de zorginstelling.
  2. Persoonsgebonden budget
    Met een persoonsgebonden budget kiest u ervoor om zelf de benodigde zorg in te kopen bij een zorgaanbieder naar keuze. U beheerd zelf het budget wat voor u beschikbaar is gesteld. De hoogte van het budget is afhankelijk van uw zorgindicatie, welke het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) vast stelt. Indien uw naaste 24 uur per dag zorg aan huis of toezicht nodig heeft, dan is de zorg in huis via het 24 Uurs Zorgloket voor 100% betaalbaar uit het PGB vanaf indicatie 5. Hoe u een PGB aanvraagt leest u hier.

Indien u kiest voor persoonsgerichte 24 uur zorg in huis via het 24 Uurszorgloket, dan kiest u dus indirect voor een Persoonsgebonden budget en niet voor zorg in natura. Uiteraard is het ook mogelijk om uw zorg (voor een gedeelte) zelf te financieren. Bijvoorbeeld wanneer uw verkregen persoonsgebonden budget te laat is of u nog geen grote hoeveelheid zorg nodig heeft maar wel graag persoonsgerichte zorg in huis heeft.

24 uur zorg thuis

Wellicht heeft u vragen over hoe het kan dat de zorg via het 24 Uurszorgloket relatief goedkoop is. Onze medewerkers zijn transparant en vertellen u graag meer over het concept! Wilt u meer weten over het 24 Uurszorgloket? Kijk op www.24uurszorgloket.nl of neem contact op met een van onze medewerkers via info@24uurszorgloket.nl of 0800 – 644 44 44.