24 uur zorg in huis alleen voor rijke mensen?


24 uur zorg thuis

De zorgwereld is aan het veranderen: wegens de vergrijzing zijn er steeds meer mensen hulpbehoevend. Hier tegenover staat dat er steeds minder verzorgende en verpleegkundige zijn. Veelal zijn er lange wachtlijsten bij verzorgingstehuizen. Het beleid van de overheid richt zich op het langer thuis blijven wonen van hulpbehoevende, terwijl het aantal mantelzorgers per hulpbehoevende daalt. Het aantal mantelzorgers voor één hulpbehoevende neemt wegens de vergrijzing af en de afname zal tot 2040 doorgaan. Veel mantelzorgers voeren zorgtaken uit naast hun eigen werk- en privéleven. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor rust en ontspanning. Het 24 Uurs Zorgloket helpt u graag met ontzorgen, middels het organiseren van 24 uur zorg in huis (inwonende zorg). Doordat er iemand bij uw naaste komt inwonen, is er 24 uur per dag warmte- en aandachtvolle zorg in huis. Uw zorgen over persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding en huishoudelijke taken, worden voor u weggenomen waardoor u zich als naaste kan richten op de leuke activiteiten.

Meer weten over hoe wij dit doen? Lees hier meer over wat hoe het 24 Uurs Zorgloket werkt.

Is particuliere 24 uur zorg in huis alleen voor rijke mensen?

Nee, particuliere 24 uur zorg in huis is voor iedereen, ongeacht vermogen/inkomen, toegankelijk.

Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Zodra u of uw naaste, 24 uur per dag toezicht en/of zorg thuis nodig heeft, bent u daarvoor verzekerd vanuit de WLZ (wet langdurige zorg) of vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet). U kiest voor Zorg In Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB):

  1. Zorg In Natura
    U heeft recht op de benodigde zorg en kunt dit krijgen van een instelling (bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of thuiszorgorganisatie). Als een dergelijke instelling de zorg op zich neemt, dan gebruiken zij hiervoor het budget waar jij als verzekerde recht op hebt. De zorgverzekeraar heeft een overeenkomst met de zorgaanbieder, die de zorg leveren. De zorgverzekeraar maakt afspraken met de zorgaanbieder en betaalt de zorgaanbieder. De instelling regelt alle zorg en het budget wordt beschikbaar gesteld aan de zorginstelling.
  2. Persoonsgebonden budget
    Met een persoonsgebonden budget kiest u ervoor om zelf de benodigde zorg in te kopen bij een zorgaanbieder naar keuze. U beheerd zelf het budget wat voor u beschikbaar is gesteld. De hoogte van het budget is afhankelijk van uw zorgindicatie, welke het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) vast stelt. Indien uw naaste 24 uur per dag zorg aan huis of toezicht nodig heeft, dan is de zorg in huis via het 24 Uurs Zorgloket voor 100% betaalbaar uit het PGB vanaf indicatie 5. Hoe u een PGB aanvraagt leest u hier.

Indien u kiest voor 24 uur zorg in huis via het 24 Uurs Zorgloket, dan kiest u dus indirect voor een Persoonsgebonden budget en niet voor zorg in natura. Uiteraard is het ook mogelijk om uw zorg (voor een gedeelte) zelf te financieren. Bijvoorbeeld wanneer uw verkregen persoonsgebonden budget te laat is of u nog geen grote hoeveelheid zorg nodig heeft.

Wellicht heeft u vragen over hoe het kan dat de zorg via het 24 Uurs Zorgloket relatief goedkoop is. Onze medewerkers zijn transparant en vertellen u graag meer over het concept! Wilt u meer weten over het 24 Uurs Zorgloket? Kijk op www.24uurszorgloket.nl of neem contact op met een van onze medewerkers via info@24uurszorgloket.nl of 0800 – 644 44 44.