Zorginstelling


Zorginstelling

Het 24 Uurs Zorgloket bemiddelt in het leveren van (tijdelijke) zorgverleensters. Dit voor een korte of langere tijd in uw zorginstelling of voor zorg thuis. Afhankelijk van uw situatie en zorgwensen.

 

Voor zorginstellingen: verpleeg- en verzorgingstehuizenshutterstock_31129216

Indien u voor uw zorginstelling (tijdelijk) een tekort heeft aan of verzorgenden en/of verpleegkundigen kunt u het 24 Uurs Zorgloket inschakelen. Wij regelen op korte termijn voor u de juiste zorgverleensters. Ons zorgpersoneel is flexibel, goed beschikbaar en gemotiveerd om te werken.

 

Voor particulieren: zorg thuis/au-pair zorg/ dag- en nachtzorg

Ouderen, zieke mensen (chronische aandoening), mensen met beperkingen of mensen die hulp nodig hebben na revalidatie, hebben soms hulp nodig om thuis te kunnen blijven functioneren. Wij kunnen u hiervoor 3 soorten zorg aanbieden. Huishoudelijke verzorging, daarnaast daarbij ook persoonlijke verzorging en tot slot ook nog aangevuld met verpleging. De inwonende zorgmedewerkster/zorg-au-pair staat het hele etmaal klaar en geeft dag- en nachtzorg. Bijvoorbeeld helpen met opstaan, aankleden, boodschappen doen, koken, hulp bij het eten, samen wandelen. Alle wensen en vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor een thuiszorgorganisatie ingeschakeld te worden. 

Veel van de zorgverleensters en zorg-au-pairs hebben al uitgebreide internationale ervaring.

Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

30225563 - pretty nurse walking with male patient in a wheelchair in park