7 tips voor uw zorgverzekering bij dementie in 2019

Zorgverzekering bij dementie in 2019

Bron: Alzheimer Nederland, 2018.

Welke zorg bij dementie wordt vergoed in 2019? Het is weer de tijd van het jaar om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Wordt alles vergoed wat u en/of uw naaste met dementie aan ondersteuning en zorg nodig heeft? Is het verstandig om over te stappen? Wij geven u een aantal tips bij het maken van een keuze. 

(Bron: Alzheimer Nederland, 2018)

1. Start altijd bij de diagnose

Het stellen van een diagnose bij dementie is van groot belang. Voor sommige zorg en ondersteuning is een diagnose zelfs een voorwaarde. Het hele traject van de diagnose valt onder de basisverzekering. Dus ook als u voor uw naaste een second opinion (een mening van een andere arts) wilt of doorverwezen wordt naar een geheugenpoli, worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering.
Tip: uw huisarts is uw medisch adviseur, ook na de diagnose.

2. Wist u dat een deskundig en persoonlijk begeleider bij dementie gratis in uw basisverzekering zit?

Een casemanager is een persoonlijk begeleider die u en uw naaste met dementie vanaf de diagnostische fase tot aan opname in het verpleeghuis of tot overlijden thuis begeleidt. Slechts enkele zorgverzekeraars noemen casemanagement dementie specifiek in hun polisaanbod. Zorgverzekeraars gebruiken verschillende termen zoals: dementieverpleegkundige, trajectbegeleider of dementieconsulent.
Tip: Neem contact op met uw zorgverzekeraar en vraag specifiek of de door u gewenste zorgaanbieder ook in 2019 casemanagement dementie beschikbaar heeft, zeker als u kiest voor een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn verplicht om deze zorg te leveren.
Tip: Weet u niet wie in uw regio casemanagement dementie levert, dan kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar terecht. Ook bij wachtlijsten kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

3. Vervoer is verzekerd onder bepaalde voorwaarden

Vervoer met het openbaar vervoer, een taxi of eigen auto wordt onder strikte voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo is de vergoeding gekoppeld aan specifieke ziektes en wordt vervoer van patiënten bij behandelingen wel vergoed, maar bij controles weer niet. Zorgverzekeraars bieden uit aanvullende verzekeringen aanvullende vergoedingen van vervoer aan, maar waarvoor en hoeveel precies vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar.
Tip: Het vervoer naar een dagbesteding/groepsopvang is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit wordt per gemeente anders ingevuld.
Tip: Maakt u of uw naaste regelmatig reiskosten? Laat u informeren over de mogelijkheden van tegemoetkoming (denk aan aanvullingen vanuit bijstand of teruggave via belasting).

4. Persoonlijke verzorging en verpleging zit in uw basisverzekering

Persoonlijke verzorging en verpleging wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Deze zorg en begeleiding zit in de basisverzekering. U kunt hierbij denken aan hulp bij het aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging, hulp bij medicijninname, persoonlijke /mentale ondersteuning en adviezen over alarmering. Ook maaltijdondersteuning valt hieronder. Voordat u deze zorg ontvangt, wordt eerst gekeken of u deze zorg nodig heeft. Vraag uw zorgverzekeraar welke zorgaanbieders in 2019 vergoed worden in uw regio.
Tip: Als u zich zorgen maakt of uw naaste voldoende eten en drinkt kunt u terecht bij de wijkverpleegkundige. Zij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat hulp bij eten en drinken geboden wordt.

5. Mantelzorg kan zwaar zijn, laat u daarin ondersteunen

Mantelzorgondersteuning is er voor degene die voor de persoon met dementie zorgt. Uit Sociaal isolement ligt op de loer bij mantelzorgers van mensen met dementie blijkt dat veel mantelzorgers overbelast raken. Iedere verzekeraar heeft daarin wel een ander aanbod. U kunt bij deze ondersteuning denken aan cursussen, een mantelzorgmakelaar of iemand die de taken tijdelijk van de mantelzorger overneemt. Dit wordt ook wel vervangende mantelzorg of respijtzorg genoemd. Misschien een grote beslissing, maar dit kan u helpen om het langer thuis vol te houden. Het is de moeite waard om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar, zeker als u verwacht dat 2019 een zwaarder jaar gaat worden.
Tip: Verschillende zorgverzekeraars bieden mantelzorgcursussen aan in de aanvullende verzekering. Ook worden er cursussen aangeboden voor het ‘omgaan met de ziekte’ en manieren om ‘rust te vinden’ als mantelzorgers én voor mensen met dementie.

6. Ga bij verblijf in het verpleeghuis na of een aanvullende verzekering nog zinvol is

Voor een aantal zaken worden de kosten betaald door het verpleeghuis waar de persoon met dementie verblijft. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie en mondzorg. Ga daarom na bij het verpleeghuis of het nog wel zinvol is om een aanvullende verzekering voor uw naaste met dementie af te sluiten.

7. Keuze verzekering: let goed op welke voor u belangrijke zorg een zorgverzekeraar wel of niet vergoedt

Het lijkt soms of zorgverzekeraars allemaal hetzelfde bieden. En dat klopt grotendeels voor de basisverzekering. De inhoud van het basispakket is immers bij iedere zorgverzekeraar gelijk. U heeft wel een keuze in hoe uw basiszorg vergoed wordt:  naturapolis, restitutiepolis of mixpolis. In sommige gemeenten worden gemeentepolissen aangeboden (collectieve verzekering), voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast heeft u een keuze als het gaat om het aanvullend pakket. Hier zijn grote verschillen tussen zorgverzekeraars. We raden u aan goed op te letten wat een zorgverzekeraar wel of niet vergoedt. Daarom hebben wij voor u de verschillende aanvullende pakketten van de tien grootste zorgverzekeraars voor u vergeleken en op een rij gezet. Let hierbij naast de vergoedingen zelf ook op de servicegerichtheid van de zorgverzekeraar en het eigen risico.