aanvraagformulier extra kosten corona

Aanvraagformulier

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom heeft het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen geïntroduceerd en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juni a.s. mogelijk om extra uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft, als de verstrekker akkoord gaat. Dit geldt voor Wlz, Wmo en Jeugdwet. Het aanvraag formulier dient u in te vullen en in te dienen bij uw zorgkantoor. Klik hier om het aanvraag formulier te downloaden.