Zorgindicatie aanvragen CIZ

24 Uurszorgloket biedt een unieke oplossing voor mensen die hulp nodig hebben, maar toch in hun eigen huis willen blijven wonen: inwonende zorg. Onze zorgverleners richten zich volledig op het welzijn en de zorgbehoeften van u of uw geliefde. We bieden niet alleen zorg van hoge kwaliteit, maar ontzorgen ook de naasten van de u of uw dierbare. Dit geeft familie en vrienden de vrijheid om te genieten van waardevolle momenten, terwijl onze zorgverleners de zorg dragen. Wilt u een zorgindicatie aanvragen? Dan helpen we u graag op weg op deze pagina! Inwonende zorg via 24 Uurszorgloket wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit het PGB.

Aanvragen zorgindicatie bij CIZ

Wanneer u of uw naaste zorg nodig heeft dan moet worden vastgesteld welke zorg nodig is en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. Hiervoor is het aanvragen van een zorgindicatie noodzakelijk. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg – 088-789 10 00). Hieronder wordt beschreven hoe een CIZ zorgindicatie aanvragen (ook wel de CIZ aanvraag genoemd) in zijn werk gaat.

Om hiervoor aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een zogenaamde zorgindicatie. Hierin staat beschreven op welke zorg u recht heeft. U kunt een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt of uw zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Weten of een aanvraag zinvol is? Door de WLZ-check in te vullen, komt u te weten of uw zorg mogelijk valt onder de WLZ. En krijgt u advies of het op dit moment zinvol is om een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ te doen.

Een zorgindicatie aanvragen in 4 stappen

Stap 1 – CIZ: zorgindicatie aanvraag

Hoe doe ik een CIZ zorgindicatie aanvraag?
U kunt een zorgindicatie per post aanvragen of u kiest ervoor om digitaal de zorgindicatie aanvraag te doen bij het CIZ. Op de link van het CIZ kunt u, uw CIZ indicatie digitaal aanvragen. Voor de aanvraag per post dient u het aanvraagformulier in te vullen, deze kunt u hier downloaden. Het aanvraagformulier verzendt u naar de volgende contactgegevens: CIZ, Postbus 2690, 3500 GR Utrecht, Fax: 088 – 789 10 11  , E-mail: info@ciz.nl

Benodigde gegevens CIZ zorgindicatie aanvraag

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
  • Medisch en niet medische gegevens over u/uw situatie zoals een diagnose
  • Indien aanwezig verzendt u het zorgplan mee

Vult u het formulier voor iemand anders in?
U stuurt een ondertekende machtiging mee. De machtiging kunt u terug vinden op CIZ.nl.

Is uw aanvraag verzonden?
U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van het CIZ.

Stap 2 – Contact met het CIZ voor het aanvragen van een zorgindicatie 

Is uw aanvraag volledig?
Als de aanvraag volledig is, dan ontvangt u over het algemeen binnen 6 weken het indicatiebesluit.

Is er meer informatie nodig voor een volledige aanvraag?
Het CIZ vraagt de behoevende gegevens schriftelijk of telefonisch bij u op of een medewerker van het CIZ bij u thuis komt voor een gesprek of tijdens het spreekuur. Uw mantelzorger of directe naasten mag aansluiten bij dit gesprek.

Stap 3 – Zorgindicatie aanvragen: indicatiebesluit

  • Het indicatiebesluit wordt aan u mondeling toegelicht.
  • U ontvangt, over het algemeen binnen 6 weken, het indicatiebesluit per brief. In de brief staat uw contactpersoon van het CIZ vermeld.
  • Het zorgkantoor ontvangt automatisch het bericht dat u toegang heet tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Stap 4 – Zorgkantoor

Na het aanvragen van de zorgindicatie en het indicatiebesluit regelt u uw zaken met het zorgkantoor dat gevestigd is in uw regio. Het zorgkantoor kan u helpen met bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe wilt u zorg ontvangen?
  • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Wat is het persoonsgebonden budget (PGB)?    Hoe vraag ik een PGB aan?

Indien u meer informatie behoeft over het aanvragen van een zorgindicatie dan kunt u ook bellen naar het CIZ via nummer 088-789 10 00 of de website CIZ bezoeken. Indien u meer informatie over CIZ wenst te ontvangen of vragen heeft over 24 uur zorg, kunt u contact met ons opnemen.