ADL zorg: zorg bij alle dagelijkse levensverrichtingen

Door verschillende omstandigheden kan het voor sommige mensen niet langer mogelijk zijn om zelfstandig thuis te blijven wonen. In dat geval biedt de ADL zorg via het 24 Uurs Zorgloket mogelijk uitkomst. Op die manier blijft zelfstandig thuis wonen mogelijk en ontzorgen wij naaste familie, vrienden en mantelzorgers.

ADL zorg

Wat is ADL zorg precies?

ADL staat voor alle dagelijkse levensverrichtingen. Dit zijn dagelijks terugkerende basisverrichtingen die je dient uit te voeren wil je zelfstandig kunnen blijven wonen op een binnen de maatschappij fatsoenlijk geacht niveau. ADL zorg is dus als het ware zorg bij alle dagelijkse levensverrichtingen en zorg waarbij geen specialistische handelingen verricht hoeven te worden. Dit zodat zelfstandig thuiswonen mogelijk blijft. Onder de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen verstaan wij:

 • Het in en uit bed komen;
 • Aan- en uitkleden;
 • In een stoel gaan zitten en weer opstaan;
 • Eten & drinken;
 • Boodschappen doen & eten koken;
 • Bewegen en lopen;
 • Praten;
 • Horen;
 • Naar het toilet gaan;
 • Ontspannen (zoals het maken van een wandeling);
 • Zinvolle activiteit (zoals hobby’s en sport);
 • Het onderhouden van sociale contacten;
 • Autorijden.

*Let op: wanneer voorbehouden en/of risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de daadwerkelijke thuiszorg verantwoordelijk.

ADL zorg via het 24 Uurs Zorgloket

Bij het 24 Uurs Zorgloket bemiddelen wij bij ADL zorg aan huis. Wij zorgen ervoor dat er een zorgverleenster bij de zorgbehoevende komt inwonen. De zorgverleenster biedt vervolgens de benodigde zorg, toezicht en begeleiding.

Om in aanmerking te komen voor ADL zorg aan huis is het noodzakelijk dat de zorgbehoevende beschikt over een zorgindicatie. In een zorgindicatie staat namelijk beschreven op welke zorg zij recht hebben en hoeveel zorg zij dienen te krijgen. U leest hier hoe het aanvragen van een zorgindicatie in zijn werk gaat.

Verder is de ADL zorg via het 24 Uurs Zorgloket in bijna alle gevallen volledig te betalen vanuit het Persoonsgebonden budget. Dit een budget waarmee zorg ingekocht kan worden bij een zorgaanbieder naar keuze. U heeft zelf geen extra kosten aan de zorg. U leest hier hoe het aanvragen van een persoonsgebonden budget in zijn werk gaat.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor zorg aan huis? Neem gerust contact met ons op. Dit kan via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.