Alternatief verpleeghuis voor ouderen

alternatief verpleeghuis

Hulpbehoevende blijven graag thuis wonen in de vertrouwde woon- en leefomgeving. Afhankelijk van de zorgvraag is dit niet voor iedereen mogelijk, doordat 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig is. Veelal wordt er dan direct gedacht aan een verpleeghuis, terwijl er ook alternatieven zijn. Als alternatief voor een verpleeghuis kan een woonzorgcentrum/serviceflat, 24 uur thuiszorg of inwonende zorg (middels een zorg au-pair) uitkomst bieden.

Woonzorgcentrum/serviceflat

Een woonzorgcentrum kan een alternatief zijn voor een verpleeghuis voor ouderen. Maar wat houdt dat in? Een woonzorgcentrum is een cluster van woningen voor ouderen. Ditzelfde geldt voor een serviceflat. Het voordeel van cluster woningen is dat de inwoners zelfstandig wonen, maar begeleiding en ondersteuning altijd in de buurt is. De omgeving is veilig en bewoners krijgen waar nodig begeleiding en ondersteuning. De woningen kunnen gehuurd of gekocht worden.

Voordelen woonzorgcentrum of een serviceflat?

  • Ouderen kunnen zelfstandig wonen in een appartement met veilige woonomgeving.
  • Men ontmoet andere bewoners en doet sociale contacten op. Dit kan in de gezamenlijke ruimtes zoals een gezamenlijke tuin of recreatieruimte.
  • Indien nodig is er ondersteuning bij het huishouden of persoonlijke verzorging.
  • De complexen zijn goed toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

24 uurs thuiszorg

Wanneer ouderen graag thuis willen blijven wonen, maar dit niet langer mogelijk is, dan kan 24 uurs thuiszorg een alternatief zijn. Hierbij wordt er 24 uur per dag zorg en toezicht aangeboden bij de zorgbehoevende thuis. Dit kan zijn doordat er een inwonende zorgverlener aanwezig is of dat er tussen zorgverleners gewisseld wordt op de dag zelf. De zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging/huishoudelijke verpleging of verpleging. Bij persoonlijke verzorging/huishoudelijke verzorging kunt u denken aan hulp bij het douchen, aankleden, boodschappen doen, koken en hulp bij pillen innemen. Bij verpleging kunt u denken aan wondverzorging, injecties geven of daadwerkelijk toedienen van medicijnen.

24 uurs thuiszorg wordt aangeboden door Nederlandse zorgverleners en door buitenlandse zorgverleners. Een nadeel van de Nederlandse zorgverleners, is dat deze voor de meeste mensen niet betaalbaar zijn. De voordelen van de Nederlandse zorgverleners, is dat ze de mogelijkheid bieden tot zowel persoonlijke verpleging als verpleging en dat ze de Nederlandse taal beheersen.

Inwonende zorg met buitenlandse zorgkrachten

Een andere mogelijkheid voor 24 uurs zorg thuis, is inwonende zorg met buitenlandse zorgkrachten. Deze inwonende zorg is voor nagenoeg iedereen betaalbaar en toegankelijk, doordat het in de meeste gevallen volledig betaalbaar is vanuit het Persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze.

De zorg die inwonende zorgverleners bieden bestaat voornamelijk uit persoonlijke en huishoudelijke verzorging.  Het enige wat als nadeel gezien kan worden is dat de zorgverleners Engels of Duits spreken en veelal niet de Nederlandse taal beheersen.

Voordelen 24 uurs thuiszorg/inwonende zorg aan huis

  • Er is altijd een zorgverlener aanwezig indien er hulp nodig is.
  • De zorgbehoevende kan in zijn/haar vertrouwde woon- en leefomgeving blijven wonen.
  • Er is volledige aandacht en toewijding voor één cliënt.
  • Doordat er een zorgverlener komt inwonen, is van eenzaamheid geen sprake meer.
  • Een inwonende zorgverlener maakt het mogelijk om samen gezellige activiteiten uit te voeren als eten koken, wandelen of boodschappen doen.

24 Uurs zorg via 24 Uurszorgloket

Bij het 24 Uurszorgloket bemiddelen wij bij 24 uurs zorg en toezicht aan huis. Bent u na het lezen van bovenstaande nieuwsgierig geraakt naar de mogelijkheden voor dit alternatief verpleeghuis voor ouderen? Neem dan gerust eens contact met ons op of vraag vrijblijvend een kostenoverzicht aan. Contact opnemen kan via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.