Alternatieve woonvormen ouderen

alternatieve woonvormen ouderen

Wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is, dan gaat u mogelijk op zoek naar alternatieve woonvormen voor ouderen. Het 24 Uurs Zorgloket biedt u één van deze alternatieve woonvormen voor ouderen. Bij het 24 Uurs Zorgloket bemiddelen wij bij 24 Uurs Zorg aan huis. Hierdoor hoeven ouderen hun vertrouwde omgeving niet te verlaten, maar kunnen zij onder begeleiding en toezicht, zelfstandig thuis blijven wonen.

Hoe wij dit aanpakken? Na de eerste intake gaan wij op zoek naar een geschikte zorgverleenster. Hierbij houden wij rekening met persoonlijke wensen en behoeften. Wanneer wij een geschikte zorgverleenster hebben gevonden, komt de zorgverleenster bij de zorgbehoevende inwonen. De zorgverleenster biedt vervolgens zorg, toezicht en begeleiding bij alle dagelijkse levensverrichtingen (let op: wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk).

Lees hier meer over wat het 24 Uurs Zorgloket doet.

Alle dagelijkse levensverrichtingen

De zorgverleenster die komt inwonen biedt zorg, ondersteuning & begeleiding bij alle dagelijkse levensverrichtingen. Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld aankleden, boodschappen doen en het huishouden. Op die manier kan de zorgbehoevende zelfstandig thuis blijven wonen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit de kwaliteit van leven ten goede komt.

Lees hier meer over zorg bij alle dagelijkse levensverrichtingen.

Alternatieve woonvormen ouderen: de zorgindicatie

Om in aanmerking te komen voor deze alternatieve woonvorm voor ouderen, dient men in het bezit te zijn van een zorgindicatie. In een zorgindicatie staat beschreven welke zorg nodig is, op welke zorg u recht heeft en wat de hoeveelheid van de zorg dient te zijn. Het aanvragen van een zorgindicatie verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Lees hier meer over het aanvragen van een zorgindicatie.

Kosten 24 uurs zorg aan huis

Wat kost 24 uurs zorg aan huis? In principe is het zo dat u voor gemiddeld €110,- per dag, 24 uurs zorg, ondersteuning en begeleiding in huis heeft. Dit is voordelig in vergelijking met andere Nederlandse instellingen.

Voordeel van de bemiddeling bij zorg aan huis via het 24 Uurs Zorgloket is dat de zorg aan huis in bijna alle gevallen volledig te betalen is vanuit het persoonsgebonden budget. Met dit budget kunt u zelf uw zorg inkopen bij een aanbieder naar keuze. Op die manier heeft u zelf geen extra kosten aan de zorg aan huis.

Vraag hier direct een kostenoverzicht aan of lees meer over het persoonsgebonden budget.

Contact

Wilt u meer weten over de 24 uurs zorg, toezicht & begeleiding aan huis? Neem gerust eens contact met ons op. Dit kan via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.