Au pair laten overkomen

Een oplossing voor thuiswonende ouderen

‘Een inwonende zorg-au pair zou de oplossing kunnen zijn voor veel problemen van thuiswonende bejaarden’.

Zo citeert de Telegraaf op 19 augustus j.l. Het gehele artikel kunt u hieronder nalezen.

Het 24 Uurs Zorgloket bemiddelt al in particuliere zorg thuis in de vorm van zorg-au pairs. Hierdoor kunnen ouderen zelfstandig thuis blijven wonen d.m.v. deze inwonende zorgmedewerkster/zorg-au pair. Zij staat 24 uur per dag klaar en kan ondersteunen in het huishouden, gezelschap bieden of persoonlijke verzorging geven. Wilt u meer informatie over zorg-au pairs, dan kunt u contact met ons opnemen.
Bron: Telegraaf 19 aug 2015

‘Au pair laten overkomen’

Een inwonende zorg-au pair zou de oplossing kunnen zijn voor veel problemen van thuiswonende bejaarden.
In Amsterdam worden stappen gezet om deze op het eerste gezicht luxe privézorg ook betaalbaar te maken voor ouderen met een krappe beurs.

Dat blijkt uit een initiatiefvoorstel van D66-raadslid Meltem Kaya. Momenteel zijn in Nederland enkele bedrijven actief die zorg-au pairs leveren, veelal uit het buitenland.

Ouderen met een pgb kunnen daar een zorg-au pair (deels) van betalen, maar wie dat niet heeft, zal de kosten voor een inwonende verzorgende voor eigen rekening moeten nemen. Dit begint bij 40.000 euro per jaar voor een gediplomeerde helpende.

Volgens directeur Jacob van de Groep van Zorg zonder Grenzen zijn momenteel tussen de 5000 en 7000 veelal buitenlandse zorg-au pairs actief in Nederland.

In de tijd dat verzorgingstehuizen verdwijnen en ouderen steeds langer op zichzelf moeten wonen, zijn gemeenten per 1 januari verantwoordelijk gemaakt voor zorg voor thuiswonende ouderen. Maar ook de verzekeraar en het zorgkantoor leveren vaak ook nog vormen van hulp aan huis. Bekend is dan ook de problematiek van verschillende zorgverleners die dagelijks bij één cliënt langsgaan. Een geschoolde zorg-au pair die een groot deel van de week bij de cliënt in huis woont, lost dat op.

„Daarnaast zou een zorg-au pair een extra stukje menselijk contact kunnen brengen”, aldus raadslid Kaya. „De zorg-au pair kan ondersteunen in het huishouden, gezelschap bieden of lichte persoonlijke verzorging geven.”

De wet biedt experimenteerruimte voor de verzekeraar, het zorgkantoor en gemeenten om hun budgetten bij elkaar te leggen, waarmee een zorg-au pair zou kunnen worden vergoed.

raadslid

Raadslid Meltem Kaya.