Begroting Volksgezondheid in de Tweede Kamer

Begroting Volksgezondheid 2017 behandeld in de Tweede Kamer

Bron: Alzheimer-Nederland.nl 7 november 2016

Aanstaande woensdag en donderdag wordt in de Tweede Kamer de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 besproken. Alzheimer Nederland heeft ter voorbereiding hiervan de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd en vraagt hierbij aandacht voor vier punten:

Casemanagement dementie
In de Dementiemonitor klinkt luid en duidelijk het signaal dat overbelasting veel voorkomt. De ondersteuning door een casemanager is volgens de mantelzorgers één van de meest noodzakelijke randvoorwaarden om het thuis langer vol te houden. Toch geeft de helft van de mantelzorgers aan nooit te zijn gewezen op het recht op ondersteuning door een casemanager. Al langer werkt Alzheimer Nederland samen met VWS en andere partijen uit het veld aan een actieplan om de toegankelijkheid en kwaliteit van casemanagement dementie te verbeteren. Maar de zorgen blijven. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk dat de Tweede Kamer op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het actieplan.

Noodzakelijke professionele hulp om thuis te wonen
Mantelzorgers geven aan dat dagactiviteiten buiten het huis essentieel zijn om het thuis langer vol te houden. Sinds de decentralisatie zijn uren/dagdelen aan dagactiviteiten verminderd en worden mantelzorgers geconfronteerd met een hogere eigen bijdrage. Met alle gevolgen van dien! Overbelasting van de mantelzorg is niet alleen een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Alzheimer Nederland is van mening dat ondersteuning van mantelzorgers als rode draad door het nationaal zorgbeleid moet lopen en bewaakt moet worden. Gezien de onderbesteding van Wmo gelden hebben wij de Tweede Kamer gevraagd staatssecretaris Van Rijn te verzoeken erop toe te zien dat gemeenten de Wmo gelden besteden naar behoefte van de patiënt en de mantelzorger; daar waar het voor is bedoeld.

Hulp in periode vóór verhuizing naar verpleeghuis onder druk
Als het thuis niet meer lukt, is verhuizen naar een verpleeghuis de volgende stap. Dan treedt de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking waar intensieve zorg thuis en verblijf in een zorgstelling onder valt. Tussen thuis wonen en het verpleeghuis komt de patiënt in een transitiefase terecht waarin casemanagement wegvalt en er vanuit de Wlz een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd. Dit heeft grote negatieve effecten op de toegankelijkheid van dagactiviteiten. Uit de monitor komt nu precies naar voren dat juist die dagactiviteiten mantelzorgers helpen om het in die moeilijke overgangsperiode thuis vol te houden. We hebben de Tweede Kamer gevraagd hierop door te vragen en na te gaan hoe hoge eigen bijdragen kunnen worden voorkomen.

Wees voorbereid op de toekomst
Tot slot heeft Alzheimer Nederland de Tweede Kamer gevraagd het kabinet erop te wijzen dat we ons moeten voorbereiden op een toekomst waarin de hoeveelheid mensen met dementie zal groeien. Deze voorbereiding begint bij het optimaliseren van de ondersteuning van de mantelzorger. Een dementievriendelijke samenleving is hierbij het uitgangspunt, maar dan zijn we er nog niet. Daarom hebben wij de Tweede Kamer gevraagd staatssecretaris Van Rijn te verzoeken een toekomstvisie op de mantelzorger van mensen met dementie te ontwikkelen. Een visie waarin we rekening houden met de last die we bij mantelzorgers neerleggen in een samenleving waar mensen steeds langer moeten doorwerken en zorg en arbeid moeten combineren.