Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Mocht u of uw naaste beschermd wonen met intensieve dementiezorg nodig hebben, dan is de kans groot dat u zorgzwaartepakket 5 toegewezen krijgt. Dit betekent dat u intensieve zorg en bescherming nodig heeft vanwege ernstige dementie. U komt voor zorgzwaartepakket 5 in aanmerking als u afhankelijk bent van begeleiding, zorg, persoonlijke verzorging en bij het invullen van uw dag. Door een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen, heeft u 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig. De kans is groot dat u in een zorginstelling moet worden opgenomen. Echter kunt u ook ervoor kiezen om zelf zorg in te kopen via het PGB. In het laatste geval behoort een inwonende zorgverlener tot de opties.

Bij het 24 Uurszorgloket bemiddelen we bij inwonende 24 uurs zorg. Er komt een zorgverlener inwonen welke ondersteuning en begeleiding biedt bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Deze vorm van zorg is in nagenoeg alle gevallen volledig betaalbaar vanuit het PGB. Lees hier meer over wat wij doen. 

Let op: wanneer voorbehouden en- risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, dan blijft hiervoor de daadwerkelijk thuiszorg verantwoordelijk.

Voor wie is beschermd wonen met intensieve dementiezorg?

Als u of uw naaste de onderstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden, dan is beschermd wonen met intensieve dementiezorg misschien van toepassing.

  • Weet u niet meer goed waar u bent?
  • Weet u niet meer goed wie u bent?
  • Bent u vaak erg in de war?
  • Heeft u moeite met het herkennen van andere mensen?
  • Komt u snel in gevaarlijke situaties terecht?
  • Weet ik vaker niet meer welke dag het is?

Welke zorg krijgt u bij beschermd wonen met intensieve dementiezorg?

Bij beschermd wonen met intensieve dementiezorg kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten zorg. Denk hierbij aan verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Onder verzorging wordt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen verstaan. Denk hierbij aan hulp bij persoonlijke verzorging, aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan en hulp bij eten koken. Als gesproken wordt over begeleiding, dan krijgt u hulp om grip op uw leven te houden. Het kan voorkomen dat u vaak niet meer weer waar of wie u bent en u in uw eigen wereld leeft. In dat geval kan begeleiding meer dan welkom zijn. Bij dagbesteding krijgt u eigenlijk hulp bij de invulling van uw dag. Hulp bij huishouden spreekt eigenlijk voor zich. Al deze hulp kunt u krijgen bij beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Deze hulp krijgt u vaak in verzorgingshuis of verpleeghuis. 24 Uurszorgloket biedt hiervoor een alternatief. 

Ik heb beschermd wonen met intensieve dementiezorg nodig, maar wil thuis blijven wonen

Als u beschermd wonen met intensieve dementiezorg nodig heeft, maar u liever thuis wil blijven wonen, dan is een inwonende zorgverlener een uitstekend alternatief. Een inwonende zorgverlener is iemand die alle bovenstaande zorg activiteiten kan vervullen en bij u in huis komt wonen. Zo kan u toch thuis blijven wonen en krijgt u tevens de zorg en aandacht die nodig is. Het is echter begrijpelijk dat dit veel vraagtekens bij u oproept. Bijvoorbeeld hoe vind ik een geschikte zorgverlener? Wij van het 24 Uurszorgloket bemiddelen in het zorgverleningsproces en zorgen voor een passende inwonende zorgverlener in huis die op de hoogte van uw ziektebeeld en omstandigheden. Deze zorgverlener past een persoonlijke aanpak toe en heeft naast zorgverlening ook nog oog voor het welzijn van zijn of haar cliënt. Als u meer wil lezen over het werk dat wij verrichten, lees dan hier wat wij doen.

Zorg via het 24 Uurszorgloket

Wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent beschermd wonen met intensieve dementiezorg via het 24 Uurszorgloket? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via 0800-644444 of stuur een e-mail naar info@24uurszorgloket.nl.