Werkbijeenkomst PGB van het Ministerie van VWS

Aanwezig bij de Werkbijeenkomst PGB van het Ministerie van VWS

Het PGB (persoonsgebonden budget) is een waardevol instrument voor veel mensen. Het is een belangrijke uitdaging om kwetsbare mensen te beschermen en het PGB beschikbaar te houden voor de mensen die er mee om kunnen gaan. Daarnaast is het borgen van de kwaliteit van zorg en correcte besteding van publieke middelen belangrijk. Om het PGB toekomstbestendig te maken, is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit voorjaar gestart met de Actieagenda PGB van en voor de ketenpartijen.

Een onderdeel van deze actieagenda is: ‘frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus’, een veelbesproken onderwerp wat ook regelmatig het nieuws haalt. Het 24Uurszorgloket herkend zich niet in de omschreven bureaus, integendeel, zij juichen het initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe om te komen tot heldere regelgeving. Zij zouden graag zien dat instanties en personen die over de rug van kwetsbare mensen slechts oog hebben voor economisch voordeel, gedwongen worden om binnen de kaders van de wet en morele standaarden goede zorg te verlenen.

Op uitnodiging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het 24Uurszorgloket deelgenomen aan de werkbijeenkomst PGB. Voor het 24Uurszorgloket stond het thema ‘frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus’ centraal. Vertegenwoordigers van het 24Uurszorgloket hebben vragen beantwoord en inzicht gegeven in de verschillen tussen bemiddelingsbureaus. Niet ieder bureau is immers hetzelfde. Een belangrijk verschil is of je als zorg-bemiddelings bureau of PGB Advies/Bemiddeling bureau optreedt. Resultaat van de bijeenkomst is dat er onderzocht wordt hoe de kwaliteit van een bemiddelingsbureau gemeten kan worden, het begrip ‘bemiddelingsbureau’ wordt genuanceerd en in welke hoedanigheid deze bestaansrecht heeft.

Al met al een zeer waardevolle dag!