Zorgindicatie: De CIZ aanvraag

Zorgindicatie aanvragen

Als zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is en 24 uurs zorg, toezicht en begeleiding aan huis nodig is, dan kunt u bij het CIZ een aanvraag (Centrum Indicatiestelling Zorg) indienen voor een zorgindicatie. Wanneer u een CIZ aanvraag doet dan wordt vastgesteld welke zorg nodig is en hoeveel zorg er nodig is. Omdat niet voor iedereen duidelijk is hoe het doen van een dergelijke aanvraag werkt, leggen wij het uit middels enkele korte stappen.

Waar doe ik mijn CIZ aanvraag?

De aanvraag voor zorg kunt u indienen bij het CIZ. U kunt er voor kiezen om de aanvraag telefonisch in te dienen via 088-7891000 of contact met ons op te nemen via de website. Op de site www.ciz.nl en www.regelhulp.nl heeft u ook de mogelijkheid om uw aanvraag digitaal in te dienen.

Het ontvangen van uw indicatiebesluit

Naar verloop van tijd ontvangt u reactie op uw CIZ aanvraag. Dit is het zogenaamde indicatiebesluit. Hierin beschrijft het CIZ op welke zorg u of uw naaste recht heeft en hoeveel zorg er nodig is.

Naast deze zaken staat er ook in het indicatiebesluit beschreven voor welke functies u of uw naaste zijn geïndiceerd, hoe lang u de zorg verkrijgt en welke zorgaanbieder uw voorkeur geniet (indien deze bij de aanvraag is doorgegeven aan het CIZ).

Wat te doen wanneer u het niet eens bent met het indicatiebesluit?

Wanneer u het niet eens bent met zaken die beschreven staan in het indicatie besluit dan kunt u bezwaar indienen bij CIZ. U dient dit te doen binnen 6 weken nadat u uw indicatiebesluit hebt ontvangen van het CIZ.

Uw zorgindicatie loopt af, wat moet u doen?

Wanneer uw CIZ indicatie afloopt dan is het mogelijk om een herindicatie aan te vragen. Dit doet u 8 weken voor het einde van de eerdere indicatie. Het is belangrijk dit ook daadwerkelijk op tijd te doen, zodat de zorg aansluit op de zorg uit de voorgaande periode.

Er is een gewijzigde zorgvraag, wat nu?

Wanneer er sprake is van een gewijzigde zorgvraag is het mogelijk dat er een tussentijdse herindicatie wordt gedaan. U krijgt dan een indicatie waarvan de geldigheidsperiode eerder ingaat dan de vorige indicatie zou eindigen. Wanneer er sprake is van een gewijzigde zorgvraag dan raden wij aan om contact op te nemen met het CIZ.

Contact

Wilt u meer weten over de zorgindicatie en het aanvragen hiervan? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via 0800-6444444 of via info@24uurszorgloket.nl.