Extra Kosten Thuis: wat zijn het en kom ik in aanmerking?

Bron: https://naar-keuze.nl/ekt

Voor de meeste mensen is thuis blijven wonen erg belangrijk en heeft iemand er veel baat bij. Het kan zijn dat het huidige budget niet toereikend is bijvoorbeeld omdat er specialistische ondersteuning nodig is of dagbesteding. Daarom heeft de wetgever een aantal uitzonderingssituaties opgenomen in artikel 5.3 van de Regeling Langdurige Zorg.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Extra Kosten Thuis?

Vanaf 1 juli 2018 is Extra kosten thuis (EKT) beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis en zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb);
voor wie het beschikbare aantal uren / budget aantoonbaar te krap is.

Hoe kan ik de Extra Kosten thuis aanvragen?

Het formulier voor deze aanvraag is te downloaden bij de website van het zorgkantoor. De budgethouder of gewaarborgde hulp moet dit formulier invullen en hierop een budgetplan invullen. Dit formulier wordt ingestuurd naar het zorgkantoor. Misschien de link van het formulier toevoegen?

Voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt) stelt de zorgaanbieder vast hoeveel zorg nodig is. Het zorgkantoor toetst dit achteraf.

Wanneer heb ik geen recht op EKT?

De toeslag EKT is niet van toepassing op deze doelgroepen als de cliënt:

  1. in een geclusterde woonvorm verblijft (kleinschalig wonen). Binnen een geclusterde woonvorm kan de zorg efficiënter georganiseerd worden dan wanneer een cliënt alleen woont;
  2. onderdeel uitmaakt van een gezin waar meerdere kinderen of personen aanspraak maken op zorg zoals beschreven onder artikel 5.3. In deze situaties is in redelijkheid te verwachten dat er enige doelmatigheid kan worden bereikt bij de in te zetten zorg. (Het wordt dus niet als redelijk beschouwd dat voor elk kind of persoon gerekend wordt met 125%);
  3. in aanmerking komt voor Palliatieve Thuiszorg, meerzorg of een persoonlijk assistentie budget. De toeslag EKT is voorliggend aan deze andere toeslagen. Er is geen stapeling van EKT met meerzorg of het persoonlijk assistentiebudget mogelijk;
    de leeftijdgrens heeft overschreden van 23 jaar (3a) respectievelijk 18 jaar (3b). Zorgkantoren beoordelen uiterlijk 6 weken voor het bereiken van deze leeftijdgrens of en hoe de noodzakelijke zorg kan worden gecontinueerd.

Wat is de hoogte van het EKT budget?

Maximaal 25 % bovenop het bedrag/ aantal uren zorg dat hoort bij het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP).

Lees hier meer over wat het 24 Uurszorgloket doet en voor u kan betekenen. Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Neem dan contact met uw contactpersoon van 24 Uurszorgloket op om de mogelijkheden te bespreken of bel 0800 – 64 44 44 44 of stuur een e-mail naar info@24uurszorgloket.nl