Minister De Jonge spreekt over zorg ouderen

Uit onderstaand artikel van nu.nl blijkt dat (ook al moet het binnenkort verleden tijd zijn) veel ouderen minder zorg krijgen op het moment dat zij op de wachtlijst staan voor een verzorgingstehuis. Omdat deze mensen op dat moment onder de WLZ-zorg vallen, is de zorg aan huis ook nog eens veel duurder dan wanneer ze onder de zorgverzekeringswet vallen.

24 Uurszorgloket biedt in dit geval een goede tussenoplossing of alternatief. Wij bemiddelen bij 24 uurs zorg aan huis, welke volledig te betalen is vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB). Er komt een zorgverlener bij u inwonen die ondersteunt en begeleid bij alle dagelijkse levensactiviteiten. Op die manier blijft zelfstandig thuiswonen mogelijk. Daarnaast is er geen sprake van wachtlijsten en komt er binnen afzienbare tijd een zorgverlener bij u inwonen. Meer weten? Lees hier meer over wat 24Uurszorgloket doet.

Bron: Nu.nl, 2018

Zorgbehoevende ouderen die op de wachtlijst staan voor een plek in een verzorgingstehuis zullen in de toekomst genoeg zorg thuis blijven krijgen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge toe.

Dat ouderen op de wachtlijst thuis minder zorg krijgen terwijl ze wachten, is een fenomeen dat bekendstaat als de zorgval.

Als mensen een indicatie voor een plek in een verpleeghuis krijgen, gaan ze over van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij die overgang kan het aantal uren dat iemand zorg aan huis ontvangt teruglopen en daar wil De Jonge een einde aan maken.

Per 1 juli moet het probleem tot het verleden behoren, aldus De Jonge. “Ik begrijp dat aan cliënten, hun omgeving en zorgverleners niet goed is uit te leggen dat iemand minder uren zorg krijgt, terwijl de zorgbehoefte is toegenomen”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Waar nog geen oplossing voor is, is dat Wlz-zorg aan huis duurder uitvalt dan zorg die onder de Zvw valt, omdat voor Wlz-zorg een eigen bijdrage moet worden betaald. Om dat op te lossen is waarschijnlijk een wetswijziging nodig, aldus De Jonge.