Zorgthuisnl

Zorgthuis voor betrokken ondernemers

Als bemiddelaar voor inwonende 24 uurs zorg zijn wij continue op zoek naar samenwerkingen met partijen die dezelfde visie op de zorg hebben. Een ieder die bekend is met het 24 Uurs Zorgloket weet dat wij staan voor service, toegankelijkheid, betaalbaarheid en continuïteit van zorg. Het streven is daarbij om zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun vertrouwde woon- en leefomgeving.

Het 24 Uurs Zorgloket zoekt altijd naar verbeteringen in de zorg, zeker in een tijd waarin er enorme personeelstekorten zijn, de zorgvraag jaarlijks toeneemt en oplossingen nog onvoldoende voorhanden zijn. Als bemiddelaar met een groot netwerk van buitenlandse zorgaanbieders streven wij naar duidelijkheid en kwaliteit van deze vorm van zorg. De organisatie ZorgthuisNL zoekt samen met het 24 Uurs Zorgloket naar mogelijkheden om voorwaarden te verbeteren en de toegevoegde waarde van inwonende zorg thuis zichtbaar te maken.