Hoe vraag ik een WLZ-indicatie aan?

WLZ indicatie aanvragen

Hoe vraag ik een indicatie aan vanuit de Wet langdurige zorg?

De afgelopen jaren is er een hoop veranderd in de zorgwereld waardoor mensen die zorg moeten organiseren zonder ervaring door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Grote kans dat u vragen heeft als: hoe regel ik de zorg? Hoe wordt dit gefinancierd? Bij wie moet ik zijn? Wij kunnen ons goed voorstellen dat het voor u niet direct duidelijk is waar u terecht kunt voor uw vragen. Heeft u blijvend zorg nodig? Dan komt u in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (WLZ). Wat is de WLZ en hoe kunt u van de WLZ een indicatie krijgen? In onderstaand artikel lichten wij dit u graag nader toe.

Nadat u met uw huisarts, wijkverpleegkundige of cliëntondersteuner uw zorgvragen heeft besproken en u of uw naaste blijvend zorg nodig heeft dan kunt u zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg.

Wat is de Wet langdurige zorg?
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Een belangrijke voorwaarde voor de WLZ is dan ook dat u blijvend 24 uur per dag nabijheid of toezicht behoeft. Dit kunnen chronisch zieken, gehandicapten of ouderen zijn waarbij het niet meer verantwoord is om alleen thuis te wonen. De (toenemende) dementie kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn. Met een indicatie van de WLZ kan de voor u benodigde zorg geregeld worden. Hoe die zorg georganiseerd word is afhankelijk van uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Langdurige zorg kunt u ontvangen binnen een instelling zoals een verpleeghuis, gehandicapteninstelling, een kleinschalige woonvorm of zorg in uw eigen huis middels een inwonende zorgverlener.

Hoe vraag ik WLZ-zorg aan?
U dient zich eerst te melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die onder de verantwoordelijkheid staat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIZ levert zelf geen zorg. Het CIZ bekijkt of u in aanmerking komt voor de WLZ en, indien dit het geval is, welke zorg passend is.

  • Klik hier en controleer of uw in aanmerking komt voor de WLZ.
  • Er zijn twee manieren mogelijk om de aanvraag te doen:
    1. Online: klik  hier voor een online aanvraag via het CIZ.
    2. Schriftelijk: een indicatie aanvragen via een papieren aanvraagformulier. U dient het CIZ op te bellen om het aanvraagformulier opgestuurd te krijgen. Het telefoonnummer dat u moet hebben is 088-7891000.

Kan iemand anders de aanvraag doen?
Ja, dat kan. Uw zorgverlener of een familielid kan de aanvraag doen. Het is daarbij wel belangrijk dat u desbetreffende ‘machtigt’ waardoor deze persoon toestemming krijgt om het formulier voor u in te vullen. Indien u een wettelijk vertegenwoordiger heeft dan ondertekent hij of zij uw aanvraag.

Wat zijn de kosten van WLZ-zorg?
Als inwoner van Nederland bent u direct verzekerd voor de Wet langdurige zorg vanuit de premie volksverzekering. Vanaf uw 18e levensjaar betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door het CAK georganiseerd. De Wet langdurige zorg regelt de financiering voor de zorg.

Wat gebeurt er na het indienen van mijn aanvraag?
Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen zes weken een besluit. Het kan zijn dat het CIZ meer informatie van u nodig heeft om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De benodigde informatie wordt dan opgevraagd of er wordt een afspraak met u ingepland voor een huisbezoek.

Wat is een huisbezoek?
Om een goed beeld te krijgen van uw situatie komt er een medewerker van het CIZ bij u thuis. De medewerker vraagt hoe het met u gaat en in hoeverre u zelfredzaam bent oftewel, wat kunt u nog zelf? Wij raden u aan om een mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving bij het gesprek aan te laten sluiten. Het is van belang een identificatiebewijs te hebben (paspoort, ID, rijbewijs) omdat u zich dient te identificeren.

Hoe verder?
Bij een goedkeuring van het CIZ krijgt u van hen een indicatie. Die indicatie wordt het indicatiebesluit genoemd. In het indicatiebesluit staat beschreven voor welke zorg u in aanmerking komt en hoe het CIZ tot dat besluit zijn gekomen. Bij ieder indicatiebesluit staat een contactpersoon beschreven. U kunt uw contactpersoon altijd benaderen als u het niet eens bent met het besluit of als u nog vragen heeft. Uw indicatie is in principe voor onbepaalde tijd. Het kan zijn dat uw zorgbehoefte is gewijzigd en u meer zorg behoeft. U kunt dan een herindicatie aanvragen bij de voor u aangewezen contactpersoon van het CIZ.

24 uur zorg thuis