Aanvragen zorgindicatie


ciz zorgindicatie aanvragen

Wanneer u of een van uw naasten zorg nodig heeft dan moet er eerst vastgesteld worden welke zorg men nodig heeft en wat de hoeveelheid van deze

zorg dient te zijn. Dit staat beschreven in de zorgindicatie. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). Hieronder wordt beschreven hoe een CIZ indicatie aanvragen (ook wel de CIZ aanvraag genoemd) in zijn werk gaat. 

Hoe vraagt u een zorgindicatie aan?

U kunt de zogenaamde zorgindicatie aanvragen bij het CIZ. Dit kunt u telefonisch doen via 088-789 10 00 of contact opnemen via de website. Op CIZ en Regelhulp kunt u, uw CIZ indicatie digitaal aanvragen.

Zorgindicatie: wat is een indicatiebesluit?

Wanneer u een CIZ indicatie heeft aangevraagd ontvangt u binnen afzienbare tijd een indicatiebesluit. Deze wordt opgesteld door het CIZ. In het indicatiebesluit staat beschreven welke zorg in uw geval noodzakelijk is en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. 

Wat staat er in uw zorgindicatie besluit?

Naast dat er in het indicatiebesluit beschreven staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft, staat er ook in;

– Voor welke functies u bent geïndiceerd,

– Op welke hoeveelheid/klasse u recht hebt (bijvoorbeeld 3 tot 5 uur per week),

– Hoe lang u recht hebt op de zorg, inclusief de begin en einddatum van de zorgindicatie,

– De naam van de zorgaanbieder van voorkeur, alleen als deze is doorgegeven aan het CIZ.

U bent het niet eens met uw indicatiebesluit.

Bent u het niet eens met de functie(s), klassen/uren, of de periode waarin u zorg kunt verkrijgen? Dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ. Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de datum van afgifte van het indicatiebesluit (datum poststempel).

Hoe weet het zorgkantoor dat er een CIZ indicatie voor u is?

Het zorgkantoor ontvangt het indicatiebesluit digitaal van het CIZ. Op het moment dat een zorgaanbieder van voorkeur is aangegeven bij het CIZ, stuurt het zorgkantoor het CIZ indicatiebesluit ongelezen door naar deze zorgaanbieder.

Als er géén zorgaanbieder is doorgegeven aan het CIZ neemt de afdeling klantadvies van het zorgkantoor contact met u op om te helpen bij uw keuze. U kunt ook zelf zoeken naar een zorgaanbieder. Wij adviseren u hiervoor onze zorggids te gebruiken.

De CIZ indicatie-periode loopt af: vraag een herindicatie aan bij het CIZ

Wanneer de geldigheid van de CIZ indicatie afloopt kunt u 8 weken voor het einde van deze periode een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Een herindicatie is een volgende CIZ indicatie, die met de geldigheidsperiode precies aansluit op de vorige CIZ indicatie. Het is belangrijk dat een herindicatie tijdig aangevraagd wordt, zodat de zorg aansluit op de voorgaande periode.

De zorgvraag is gewijzigd, maar de indicatie is nog niet afgelopen?

Wanneer hier sprake van is wordt er een tussentijdse herindicatie uitgevoerd. De herindicatie is een volgende indicatie waarvan de geldigheidsperiode eerder ingaat dan de vorige indicatie zou eindigen. Het nieuwe besluit laat een voorgaand besluit vervallen. Dit gebeurt meestal bij een gewijzigde zorgvraag. Wanneer er sprake is van een wijziging in de zorgvraag dan verzoeken wij u om spoedig contact op te nemen met het CIZ.

Voor verdere informatie over het aanvragen van een CIZ indicatie kunt u ook bellen naar het CIZ via nummer 088-789 10 00 of de website CIZ bezoekenWanneer u meer informatie over CIZ wenst te ontvangen én 24 uurs zorg nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Bron: www.vgz-zorgkantoren.nl