PGB aanvragen in 6 stappen


Indien u of iemand in uw omgeving 24 uur per dag zorg  en/of toezicht nodig heeft, bent u daar in Nederland voor verzekerd van uit de Wet langdurige zorg (WLZ). U kunt de benodigde zorg verkrijgen via een zorginstelling. Dit bestaat bijvoorbeeld uit thuiszorg of opname in een verzorgingstehuis. Dit noemen we ‘zorg in natura’. Echter bestaat er ook het persoonsgebonden budget (PGB). Met dit budget kunt u zelf bij een zorgverlener, de benodigde zorg inkopen.U kunt zelf een PGB aanvragen, indien u klant bent bij het 24 Uurs Zorgloket zullen wij u ondersteunen in de PGB aanvraag.  Bekijk hier de tarieventabel PGB 2020.

Via 6 eenvoudige stappen kunt u een PGB aanvragen.  In de onderstaande tekst staan de 6 verschillende stappen weergegeven.Wij lichten deze één voor één toe.

Stap 1: Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt welke zorg u nodig heeft.

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dient u eerst een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt namelijk óf u in aanmerking komt voor zorg en welke zorg dit dan moet zijn.  U krijgt binnen 6 weken uitsluitsel vanuit het CIZ.  Hierbij ontvangt u dan een indicatiebesluit met daar in vermeld voor welke zorg u in aanmerking komt. Om deze zorgindicatie aan te vragen kunt u contact opnemen met 088-789 10 00. Daarnaast kunt u ook digitaal een aanvraag indienen via www.ciz.nl.

Stap 2: Kiezen tussen zorg in natura en het persoonsgebonden budget.

Als aan de hand van de zorgindicatie (indicatiebesluit) blijkt dat u recht heeft op zorg, dan zijn er verschillende opties om deze zorg te verkrijgen;

 1. Opname in een zorginstelling (zorg in natura).

In sommige gevallen is het niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen (of wilt u dit zelf niet meer). In dat geval is opname in een verpleeghuis of andere instelling een optie (u kunt zelf uw voorkeur uitspreken). U heeft in dit geval geen recht op een pgb omdat de instelling u de benodigde zorg aanbiedt.

 1. Het zorgkantoor regelt zorg bij u thuis (zorg in natura).

Het zorgkantoor in uw regio zorgt voor de benodigde zorg bij u thuis. U kunt zelf uw voorkeur uitspreken voor een zorginstelling (mits deze een contract heeft met het zorgkantoor).

 1. Persoonsgebonden budget

Aan de hand van een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf bepalen waar u, uw zorg inkoopt. Dit kunt bijvoorbeeld doen bij een zorgaanbieder of thuiszorgorganisatie. U kunt uw budget uitsluitend inzetten voor;

 • Verpleging;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Begeleiding;
 • Hulp bij het huishouden;
 • Logeeropvang

Het PGB kan fijn zijn wanneer u zelf wilt bepalen door wie, wanneer en waar de zorg verleend wordt.

 1. PGB combineren met zorg geregeld door het zorgkantoor

Naast bovenstaande opties is het mogelijk om uw zorg deels zelf in te kopen, via het persoonsgebonden budget, en deels te laten regelen door het zorgkantoor. Dit kan wanneer u specifieke wensen heeft die elders niet geboden kunnen worden.

Stap 3: Een PGB aanvragen bij het zorgkantoor.

Een PGB aanvragen bij het zorgkantoor: om een persoonsgebonden budget aan te kunnen vragen dient u gebruik te maken van het bijbehorende formulier. Dit formulier kunt u opvragen bij het zorgkantoor in uw regio. Hierbij stuurt u een budgetplan mee (hoe wilt u, uw PGB gaan besteden?) en optioneel ook een persoonlijk plan, indien u meer informatie kwijt wilt. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een afspraak met het zorgkantoor. Samen met u wordt bepaald of het persoonsgebonden budget voor u de juiste oplossing is.

Stap 4: Het zorgkantoor kent het PGB toe.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u een zogenaamde toekenning van het persoonsgebonden budget. Aan de hand van de benodigde zorg (weergegeven in de zorgindicatie) wordt bepaald hoe hoog het persoonsgebonden budget zal zijn. Hier boven op komt standaard een bedrag van €3.371 per jaar (alle tarieven worden weergegeven op jaarbasis). Wanneer u ouder bent dan 18 jaar dient u wel iedere maand een eigen bijdrage te doen, die niet betaalbaar is vanuit het persoonsgebonden budget. Op www.hetcak.nl kunt u ongeveer bepalen wat u per maand kwijt zult zijn aan eigen bijdrage.

Stap 5: Het sluiten van een zorgovereenkomst

U kunt nu zelf uw zorg gaan inkopen bij de zorgverlener van uw keuze. Dit kan bij naaste familie, een zorginstelling, particuliere organisatie of ZZP’er zijn. Let hier bij wel op dat u uw PGB alleen kunt inzetten voor;

 • Verpleging;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Begeleiding;
 • Hulp bij het huishouden;
 • Logeeropvang

Wanneer u heeft bepaald sluit u samen met de zorgverlener een zorgovereenkomst waarin vermeldt staat welke zorg u heeft ingekocht en wat deze zorg kost. Dit doet u in de vorm van een zorgbeschrijving. Hiervoor ontvangt u een daarvoor bestemd model vanuit het zorgkantoor. Hierin staat vermeld welke zorg u nodig heeft en welke zorg de betreffende zorgverlener u aanbiedt. 

Stap 6: Het declareren van uw kosten bij de SVB.

Wanneer uw zorgbeschrijving is goedgekeurd en de overeenkomsten zijn verwerkt kunt u de kosten voor de zorgverlener declareren. U kunt hiervoor gebruik maken van Mijn PBG van de SVB. U kunt hiermee digitaal declaraties doorgeven. Dit kan ook schriftelijk, maar digitaal gaat sneller.

Regelement persoonsgebonden budget 2019

Voor meer informatie en voorwaarden om toegang te krijgen tot het PGB kunt u altijd het uitgebreide regelement raadplegen. Het regelement Persoonsgebonden Budget 2019 is hier te vinden.

Zorg inkopen bij het 24 Uurs Zorgloket

Wanneer u een persoonsgebonden budget heeft verkregen is het mogelijk om uw zorg in te kopen via het 24 Uurs Zorgloket. Als bemiddelaar bij 24 uurs particuliere thuiszorg voorzien wij u van de zorg die in uw specifieke situatie wenselijk is. Wij zorgen er voor dat u of uw naaste geholpen wordt bij de dagelijkse bezigheden. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden.

Contact

Voor meer óf uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via 0800-6444444. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@24uurszorgloket.nl of ons contactformulier invullen.

 

PGB aanvragen