Taal


Taalcursus aan zorgmedewerksters

Taaloplossing

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe de communicatie gaat verlopen tussen de klant en onze medewerkers. Hiervoor hebben wij een pakket samengesteld waaraan onze medewerkers moeten voldoen op het gebied van taal. Wij bewerkstelligen dat zij snel en efficiënt in de Nederlandse taal kunnen communiceren met hun opdrachtgever.

De hele week voor aankomst in Nederland hebben zij taalles gehad in Polen van door ons geselecteerde leerkrachten Nederlands. Na aankomst krijgen zij in Nederland een training in Nederlandse gewoonten, normen, waarden en etiquette. Met deze eerste basis gaan zij naar de klant.

Gedurende hun verblijf krijgen de verzorgers één avond per week Nederlandse taalles; ze zullen zestien maanden lang een online taalcursus volgen. De lessen lopen door tijdens de tussentijdse periodes dat zij in Polen verblijven. Regelmatig worden zij getoetst op hun taalvaardigheden door onze taalcoördinator.

Tot slot krijgen alle medewerkers een iPad met een gesproken vertaalapplicatie die dient als ondersteuning op het moment dat communicatie voor klant of verzorger in de eigen gesproken taal nog niet lukt.

 

Resumé:

–         Een week Nederlandse taalles in Polen voor aankomst in Nederland

–         Training Nederlandse gewoonten, normen, waarden en etiquette

–         Wekelijks taalles in Nederland

–         16 Maanden online taalcursus

–         iPad met gesproken vertaalapplicatie

–         Regelmatige toetsing vorderingen op het gebied van taal door onze taalcoördinator