Inwonende zorg door inwonende zorgverlener

Bij het 24 Uurs Zorgloket werken wij met inwonende zorgverleners. Dit zijn zorgverleners die bij de zorgbehoevende komen inwonen en voorzien in inwonende zorg. Om u een beter beeld te geven van de zorgverleners die wij inzetten willen wij u graag meer vertellen over wie de zorgverleners zijn, waar zij vandaan komen & welke werkzaamheden zij verrichten.

Wie zijn de inwonende zorgverleners waar komen zij vandaan?

Bij het 24 Uurs Zorgloket werken wij nauw samen met verschillende partners uit Polen, Portugal, Italië en Slowakije. Het grootste deel van de zorgverleners die wij inzetten is dan ook afkomstig uit één van deze landen. Wanneer er bij ons een zorgvraag binnenkomt, zetten wij deze uit bij onze partners. Zij gaan dan op zoek naar een zorgverlener welke past bij de betreffende situatie. Uiteraard gaat dit volledig in samenspraak met de zorgbehoevende en/of familie van de zorgbehoevende. Kortom, wij verzorgen de bemiddeling tussen de zorgvraag en de inwonende zorgverleners.

Wanneer er een passende zorgverlener is gevonden, zal deze komen inwonen bij de zorgbehoevende. De zorgbehoevende zal vervolgens ondersteuning en begeleiding bieden bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Werkzaamheden inwonende zorgverlener

Zoals hierboven aangegeven ondersteunen en begeleiden de inwonende zorgverleners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Tot de algemene dagelijkse levensverrichtingen behoren werkzaamheden als opstaan, aan- en uitkleden, boodschappen doen, het maken van uitstapjes, samen eten en het huishouden. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden.

Lees hier meer over de werkzaamheden van de inwonende zorgverlener.

Waarom een inwonende zorgverlener?

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom de inzet van een inwonende zorgverlener via het 24 Uurs Zorgloket voordelig is. De belangrijkste reden is dat deze manier van 24 uurs zorg volledig te betalen is vanuit het Persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen bij een zorgverlener naar keuze. Hierdoor heeft u zelf geen extra kosten aan de inwonende zorg aan huis. Of u in aanmerking komt voor een PGB en hoe u deze kunt aanvragen, leest u op onze pagina over het PGB.

Een andere belangrijke reden om inwonende zorgverleners uit deze landen in te zetten is het feit dat de zorgverleners uit deze landen van huis uit zijn opgegroeid met het zorgen voor anderen. Zorg voor familie en naasten is daar extreem belangrijk. Daardoor beschikken zij over de authentieke toewijding die nodig is om de juiste zorg te verlenen.

Contact

Wilt u meer weten over inwonende zorgverleners en de 24 uurs zorg aan huis? Neem gerust eens contact met ons op via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.