‘Mantelzorger realiseert zich vaak te laat wat financiële gevolgen zijn’

Mantelzorger en financiële gevolgen

Bron: Nu.nl, 2017
Het 24 Uurs Zorgloket bemiddelt bij de 24 uurs particuliete thuiszorg aan huis. Dit doen wij met als doel om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Tegelijkertijd ontzorgen wij naaste familie en mantelzorgers. Een prettige bijkomstigheid is dat de bemiddeling bij 24 uurs zorg in bijna alle gevallen volledig te betalen is vanuit het PGB (persoonsgebonden budget). Dit zorgt er voor dat u of eventuele mantelzorgers niet hoeven op te draaien voor de kosten. Het 24 Uurs Zorgloket biedt daarom mogelijk uitkomst voor mantelzorgers! Uit onderstaand nieuwtje van nu.nl blijkt namelijk dat mantelzorgers vaak veel kosten hebben aan de zorg voor naasten en daarbij de financiele gevolgen pas te laat zien:
Nederland telt vier miljoen mantelzorgers: mensen die de zorg hebben voor een chronisch ziek, hulpbehoevend of gehandicapt persoon in hun sociale omgeving. Maar hoe combineer je die vaak tijdrovende zorgtaken met je baan en hoe zit het met de reiskosten, benodigde hulpmiddelen en de eigen bijdrage?

Een op de zes werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Het aantal uren dat eraan besteed wordt, loopt sterk uiteen, maar meer dan 600.000 mantelzorgers in Nederland geven meer dan drie maanden en meer dan acht uur per week hulp.

Vaak gaan ze er financieel op achteruit, doordat mantelzorg aardig in de papieren kan lopen. Daar komt nog bij dat mantelzorgers zich soms genoodzaakt zien minder uren te gaan werken.

Volgens directeur Liesbeth Hoogendijk van belangenvereniging voor mantelzorgers Mezzo schort het vaak aan voorbereiding. “We krijgen veel signalen dat mensen zich te laat hebben gerealiseerd wat het financiële effect is van mantelzorg.”

“Als de mantelzorger en de zorgvrager samenwonen en er bijvoorbeeld een traplift en dagbesteding moeten komen, kunnen daar flinke eigen bijdragen bij komen kijken. Dan is het wel even schrikken als er een rekening van een paar honderd euro van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) op de mat valt.”

Vervoerskosten

Wat er op financieel gebied allemaal op de mantelzorger afkomt, is volgens Hoogendijk erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. “Als de mantelzorger en de zorgvrager niet bij elkaar wonen, heb je te maken met vervoers- en parkeerkosten, telefoonkosten en soms zoiets als was- en strijkkosten. Vooral de vervoerskosten kunnen vrij fors zijn.”

Uit eerdere berekeningen van Mezzo blijkt dat mantelzorgers die niet samenwonen met degene die verzorgd wordt, gemiddeld zo’n 1.100 euro per jaar kwijt zijn aan deze was-, reis- en telefoonkosten.

Als de mantelzorger en de zorgvrager wel samenwonen, kan de mantelzorg financieel nog veel vervelender uitpakken. “Het financieel nadeel kan oplopen tot honderden euro’s per maand”, stelt Hoogendijk. “Dit komt bijvoorbeeld doordat ze gekort worden op hun uitkering door de kostendelersnorm, of door een stapeling van eigen bijdragen.”

De eigen bijdrage geldt als de persoon die verzorgd wordt, thuis hulp of zorg krijgt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of als hij of zij in een verzorgings- of verpleeghuis blijft. De hoogte is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de zorgvrager.

Financiële problemen

Soms ontstaan er financiële problemen. “Dat zie je in het algemeen bij een forse zorgvraag. De hulpbehoevende kan zelf niet werken en krijgt een uitkering. De mantelzorger gaat noodgedwongen minder werken of stopt met werken. Dan ontstaat er soms een onbeheersbaar proces van een stapeling van kosten en steeds minder oplossingen”, signaleert Hoogendijk.

Een enquête van Mezzo in 2016 wees uit dat meer dan de helft van de mantelzorgers in financiële problemen belandt door de extra kosten die gemaakt moeten worden.

Een deel van de kosten kan vergoed worden door zorgverzekeraars, door middel van aftrekposten bij de belastingaangifte of door mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand.

“Maar het gaat hier om hele complexe regelingen waar je diep in moet duiken om uit te zoeken hoe het zit. Niet iedereen is hiertoe in staat of kan dat opbrengen”, stelt Hoogendijk.

Mantelzorgers gaan bovendien al gebukt onder een hoge regeldruk. “Zij zijn gemiddeld drie uur per week kwijt aan het regelen van zorg. Dan moet je denken aan het nabellen van aanvragen, formulieren invullen en afspraken met zorgverleners. Vaak hebben ze geen fut meer om ook nog andere regelingen te treffen.”

Bespreekbaar maken

“Werkgevers en werknemers zijn vaak niet goed op de hoogte van dit soort regelingen”, aldus Hoogendijk. “Bovendien is zorg vaak lastig in te plannen. De oplossing ligt eerder in het bespreekbaar maken van de situatie op het werk. De werkgever kan dan bijvoorbeeld gelegenheid geven tot thuiswerken of het mogelijk maken dat de werknemer extra verlofdagen koopt.”

“Maar het is wederzijds een lastig issue, omdat het om het privédomein van de werknemer gaat. Bovendien zijn werknemers vaak bang dat ze een promotie mislopen of een contract niet verlengd wordt.”

Wilt u meer weten over de 24 uurs zorg aan huis? Neem gerust contact met ons op of plan vrijblijvend een afspraak in.

× Kan ik u helpen? Available from 09:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday