Nieuw systeem omtrent trekkingsrecht in zicht

Nieuw systeem

Bron: Pgb.nl 10 november 2016

Eerder dit jaar gaf de Kamer aan toe te willen naar een nieuw solide systeem voor de uitbetaling vanuit het pgb. De staatssecretaris zegt per 2018 te willen starten met het zogeheten budgethoudersportaal. Daarbij gaan budgethouders zelf de uitbetaling en het beheer van hun persoonsgebonden budget regelen. Mensen kunnen dan online eenvoudig persoonsgegevens invullen, declaraties voor genoten zorg indienen en communiceren met de verstrekker over het budget. Vorige week stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Kamer over ‘pgb en trekkingrecht’.

Per Saldo staat aan de wieg van dit nieuwe portaal. Er is een ‘Pakket van Eisen’ opgesteld, samen met ervaren pgb-houders, aan de hand waarvan het systeem gebouwd kan worden. Vervolgens zal onze belangenvereniging nauw betrokken blijven bij de verdere opzet en toetsing of het nieuwe systeem goed werkt.

Voortgang invoering

Per Saldo is voorstander van een zo spoedig mogelijke invoering van het budgethoudersportaal, mits dit zorgvuldig gebeurt en op de best mogelijke manier, alles in het belang van de budgethouder. Achter de schermen gebeurt er op dit moment veel.  Per Saldo voert bijna wekelijks overleg met de ketenpartijen, dat zijn alle partijen die betrokken zijn bij het huidige trekkingsrecht: ZN, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, de VNG, koepelorganisatie van gemeenten, SVB en VWS, met staatssecretaris Van Rijn.

Zelf de regie

Met het nieuwe budgethoudersportaal  krijgen budgethouders weer zelf de controle over een aantal zaken. Er kan betaald worden op de tijd waarop de budgethouder dat wil of heeft afgesproken met zijn zorgverlener. Natuurlijk nadat hij zelf de declaratie heeft gecontroleerd. Daar helpt het systeem hem bij. Fouten worden tot een minimum beperkt, doordat het systeem aangeeft wat wel en niet kan, bijvoorbeeld of het bedrag overeenkomt met de zorgovereenkomst, naam, nummer KvK, BSN enzovoort.

Budgethouders zien binnen dit systeem ook precies wat er gebeurt met een nieuw ingediende zorgovereenkomst en waar deze ter goedkeuring op een bepaald moment ligt.  Zo ben je als budgethouder altijd goed op de hoogte, kun je de zorgverlener goed informeren en heb je zelf de touwtjes in handen.

Controle blijft

Het budgethoudersportaal gaat over de uitvoering van het financieel-administratieve deel van het pgb. Daarnaast is er nog de zorginhoudelijke kant, waarbij de vraag speelt of de budgethouder zijn pgb goed inzet en kwalitatief goede zorg krijgt. Om dit te toetsen zullen de huisbezoeken van zorgkantoren en de keukentafelgesprekken van gemeenten gewoon door blijven gaan.

Compensatie

De bewindsman zegt overigens ook in het eerste kwartaal van 2017 te willen beginnen met de compensatie van budgethouders en zorgverleners die aantoonbaar schade hebben geleden door de eerdere problemen met de uitbetaling vanuit het pgb aan zorgverleners. De drempel om voor zo’n vergoeding in aanmerking te komen is mede dankzij de inzet van Per Saldo verlaagd. Voor budgethouders ligt hij bij 300 euro (25 procent lager dan eerder gemeld). Voor zorgverleners gaat het om 600 euro (ruim 10 procent lager dan de oorspronkelijke drempel).