Omgaan met dementie : wat kunnen wij zelf doen?

Omgaan met dementie

Als bij uw naaste of een dierbare uit uw omgeving een vorm van dementie is gediagnostiseerd dan is het raadzaam om u te laten informeren over de ziekte. Naarmate de ernst van de ziekte toeneemt, verandert er steeds meer. De symptomen die naar voren komen verschillen per persoon: de een heeft spraakproblemen, de ander herkent jou niet meer of er kunnen karakterveranderingen plaats vinden. Het is belangrijk dat je vroegtijdig meer komt te weten over dementie en er met je naaste omgeving over praat. Praat bijvoorbeeld met je familie of vrienden over de situatie. Dementie komt veel voor in Nederland waardoor de kans groot is dat iemand in je directe omgeving hier ook mee te maken heeft gekregen. Praten helpt.

Alzheimer Nederland heeft een enquête onder mantelzorgers afgenomen die mantelzorg leveren voor een naaste die lijdt aan een vorm van dementie. De doelstelling van de enquête was om zoveel mogelijk concrete tips te krijgen van de directe doelgroep. Uit de enquête zijn veel tips binnen gekomen die je als familie mee kan nemen in het leren omgaan met dementie. De volgende drie tips kwamen het meeste terug: accepteer de ziekte, zoek het geluk in de kleine dingen en verplaats jezelf in de wereld van de patiënt. Zie hier voor de overige tips: tips voor omgaan met dementie

24 uurs zorg in huis als oplossing voor omgaan met dementie

24 Uurs zorg in huis is mogelijk een oplossing voor omgaan met dementie. Het 24 Uurszorgloket is een bemiddelingsbureau wat er voor zorgt dat een zorgverlener komt inwonen. De inwonende zorgverlener biedt 24 uur per dag ondersteuning & begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Om in aanmerking te komen voor de 24 uurs zorg aan huis dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Hierin staat beschreven op welke zorg u recht heeft. Lees hier hoe een zorgindicatie kunt aanvragen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.