Waarom het 24 Uurs Zorgloket?

langer thuis wonen

Ontzorgen: zelfstandig langer thuis wonen 

Het 24Uurszorgloket biedt de oplossing mensen zefstandig, langer thuis wonen mogenlijk te maken. We ontzorgen mantelzorgers, familie, vrienden & kennissen door een inwonende zorgverlener in te zetten. Daarmee zorgen we er ook voor dat de zorgbehoevende langer thuis kan wonen in zijn of haar eigen woning. Dit gaat gepaard met de specifieke zorg, ondersteuning en begeleiding die nodig is. Volgens verschillende onderzoeken komt dit de kwaliteit van leven ten goede. Zowel van de zorgbehoevende als zijn of haar directe omgeving. Daarbij is deze vorm van zorg is vaak volledig betaalbaar vanuit het PGB.

Waarom 24 Uurs Zorgloket? 

De zorg verandert nu en in de toekomst. Enerzijds als gevolg van politieke hervormingen en bezuinigingen. Anderzijds worden mensen steeds ouder. De groep die ouder wordt neemt in omvang toe, ouderen zijn steeds vaker eenzaam en hebben steeds meer behoefte aan thuiszorg. Particuliere ouderenzorg is in dat geval mogelijk een uitkomst.

Een oplossing is om vaker beroep te doen op familie en mantelzorg. De mate en de hoeveelheid waarbij je beroep kunt doen op familie en mantelzorg is groter dan het aanbod om te kunnen helpen. Los van de intensiteit van de verzorging. De druk neemt toe en de ouderenproblematiek wordt niet opgelost.

Stelt u zich voor. Van u als kind wordt verwacht dat u voor uw ouder(s) gaat zorgen. Afhankelijk van de zorgbehoefte varieert dat van een uur tot vele uren per dag of per week. Dat kan zijn: persoonlijke verzorging, voeding, boodschappen doen, sociale activiteiten, doktersbezoek, etc. (Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor een thuiszorgorganisatie ingeschakeld te worden.)

In veel situaties hebben kinderen en/of familie geen tijd om dat te kunnen doen. Daarom zijn wij er. Wij bemiddelen bij deze particuliere thuiszorg. Ontzorgen is ons vak. Bel het 24 Uurs Zorgloket voor vrijblijvende informatie.

34937666 - home health care worker and an adult woman

Wist u dat:

  • Tot 2030 zal de vraag naar zorg toenemen met 34%. Dit is minder dan de groei van het aantal 65-plussers
  • Vanaf 2016 kan alleen nog maar door personen met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) vanaf niveau 5 een beroep worden gedaan op verzorging/verpleeghuizen, terwijl ZZP 1 t/m 4 (de grootste groep is) beroep moet doen op thuis- en mantelzorg
  • 29% van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is eenzaam
  • Een op de tien tehuisbewoners komt helemaal nooit buiten en een op de vijf (40.000 mensen) minder dan een keer per maand
  • Driekwart van de verpleeghuisbewoners is afhankelijk van hulp van anderen voor de persoonlijke verzorging en het naar buiten gaan
  • Bijna 20% van de 65-plussers voelt zich vaak (4,1%) tot wel eens (15,8%) onveilig in de eigen buurt
  • 92% van de vrouwen en 71% van de mannen boven de 65 jaar is bang om ’s avonds de deur open te doen. De helft van hen gaat minder vaak naar buiten door gevoelens van onveiligheid


Bron: Ouderenfonds Feiten en Cijfers