Particuliere thuiszorg: Bemiddeling bij 24 uurs zorg in huis!

particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorg en mantelzorg op maat; Het 24 Uurszorgloket bemiddelt bij de 24 uurs zorg in huis voor nagenoeg alle leeftijden. Er worden ervaren zorgverleners ingezet die de dag- en nachtzorg verzorgen (wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen, zoals het toedienen van injecties noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden). Bij particuliere thuiszorg ondersteunen en begeleiden de zorgverleners bij alle dagelijkse levensverrichtingen, zodat langer zelfstandig thuiswonen mogelijk blijft.

Tarieven particuliere thuiszorg

De dag- en nachtzorg (particuliere thuiszorg) waarbij wij bemiddelen is goedkoper dan alleen nachtzorg bij veel andere Nederlandse instellingen. Daarbij is de 24 uurs zorg in bijna alle gevallen volledig betaalbaar vanuit het Persoonsgebonden budget. Wilt u meer weten over de tarieven? Vraag dan nu een offerte aan. U kunt uiteraard ook onze tarievenpagina bekijken. Hier staan de actuele tarieven beschreven en is de tarieventabel vanuit het persoonsgebonden budget te vinden.

Particuliere thuiszorg: de inwonende zorgverleners

De inwonende zorgverleners/zorg-au-pairs komen uit omringende EU-landen om particuliere thuiszorg te verzorgen.

De zorgverleners komen uit omringende EU-landen om twee belangrijke redenen:
1. Vanuit de eigen cultuur, opvoeding en onderwijs is men gewend om de verzorging van hulpbehoevenden op zich te nemen, zoals hun ouders op latere leeftijd;

2. Zorghulp wordt aangeboden tegen een zeer lage financiële vergoeding ten opzichte van de Nederlandse thuiszorg tarieven die voor hetzelfde werk gevraagd worden. Op deze manier is 24 uurs zorg thuis voor een veel grotere groep betaalbaar en binnen handbereik.

Met permanente particuliere thuiszorg helpen we de kwaliteit van het leven te vergroten, dragen we zorg voor veiligheid en persoonlijke aandacht, ontzorgen we familie en omgeving. Zo bereiken we dat hulpbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast worden eventuele mantelzorgers, vrienden of familie ontzorgt.

Bekijk hier een filmpje over de ervaringen van een klant van Het 24 Uurszorgloket:

Wat kan het 24 Uurszorgloket hierbij voor u betekenen?

Ouderen, zieke of gehandicapte mensen hebben soms hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Als buren, familie of vrienden er niet meer voor kunnen zorgen dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt, biedt het 24 Uurszorgloket de hulp die nodig is door bijvoorbeeld particuliere thuiszorg. De zorgverleners ondersteunen, begeleiden en bieden zorg bij de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden.

Bij huishoudelijke werkzaamheden horen bijvoorbeeld helpen met opstaan, aankleden, douchen, boodschappen doen, koken, samen eten en wandelen (indien voorbehouden en risicovolle medische handelingen van toepassing zijn dan dient hiervoor een thuiszorgorganisatie ingeschakeld te worden). Omdat de zorgverleners bij mensen thuis werken, houden wij zoveel mogelijk rekening met de wensen en gewoontes van de mensen bij wie de zorgverleners werken.

Wanneer kan 24 uurs zorg van toepassing zijn?
24 uurs zorg is van toepassing wanneer u, uw partner of iemand uit uw omgeving permanente zorg thuis nodig heeft, zowel overdag als ’s nachts. Leeftijd speelt hierin geen enkele rol.

24 uurs zorg kan vanwege diverse omstandigheden noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand lijdt aan dementie, Alzheimer of MS. Echter ook wanneer iemand rolstoelafhankelijk is, begeleiding nodig heeft na revalidatie, een herseninfarct- of bloeding heeft gehad of lijdt aan een ongeneeslijke ziekte als kanker, kunnen wij u van dienst zijn.

Daarnaast kan het zijn dat men ondervoed is, zichzelf en/of de woning niet goed verzorgt, weinig contact heeft met anderen, of wellicht eenzaam is. Ook dan kan het 24 Uurszorgloket uitkomst bieden. Wij bemiddelen bij dag en nacht zorg d.m.v. het inzetten van een inwonende zorgverleners/zorg au-pair. Is er sprake van ALS, psychologische problemen of is iemand om wat voor een reden dan ook ‘moeilijk in de omgang’, dan verzoeken wij u contact op te nemen met specialisten op dit vlak. Wilt u meer weten over particuliere thuiszorg óf wilt u uw specifieke situatie bespreken? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer weten over particuliere thuiszorg of 24 uurs zorg aan huis?

Voor meer informatie over de bemiddeling bij particuliere thuiszorg neem contact met ons op. Dit kan via 0800-6444444 of stuur een e-mail naar info@24uurszorgloket.nl.

30225563 - pretty nurse walking with male patient in a wheelchair in park