Particuliere thuiszorg aan huis

Particuliere thuiszorg aan huis: Het 24 Uurszorgloket biedt u uitkomst. Het 24 Uurszorgloket bemiddelt bij de 24 uurs particuliere thuiszorg aan huis. Dit wilt zeggen dat wij er voor zorgen dat er een zorgverlener bij de zorgbehoevende komt inwonen. De zorgverlener ondersteunt, begeleidt en houdt 24 uur per dag toezicht bij alle dagelijkse levensverrichtingen (wanneer voorbehouden en risicovolle handelingen noodzakelijk zijn, zoals het toedienen van medicijnen, blijft hiervoor de daadwerkelijke thuiszorg verantwoordelijk). Op die manier blijft het voor de zorgbehoevende mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de voor hem of haar vertrouwde omgeving. Ook worden eventueel aanwezige mantelzorgers ‘ontzorgt’. Daarbij is de bemiddeling bij particuliere thuiszorg in bijna alle gevallen volledig te betalen vanuit het PGB.

Lees meer over de particuliere thuiszorg van het 24 Uurszorgloket.

Wanneer particuliere thuiszorg aan huis?

Particuliere thuiszorg aan huis is een uitkomst wanneer iemand niet langer zelfstandig thuis kan blijven wonen of wanneer mantelzorgers de zorg voor hun naasten niet langer op zich kunnen nemen. Dit kan zijn wanneer iemand lijdt aan ouderdom, eenzaamheid of een lichamelijke beperking. Echter zijn de zorgverleners ook bedreven in de 24 uurs zorg voor mensen die lijden aan aandoeningen als MS, Parkinson, Dementie of COPD.

Lees hier meer over wanneer particuliere thuiszorg een uitkomst kan zijn.

Aanvragen zorgindicatie

Om in aanmerking te komen voor particuliere thuiszorg aan huis, dient men in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Het aanvragen van een zorgindicatie doet u via het CIZ. In de zorgindicatie staat beschreven welke zorg de zorgbehoevende nodig heeft en wat de hoeveelheid van de zorg dient te zijn. U leest hier hoe het aanvragen van een zorgindicatie in zijn werk gaat.

Persoonsgebonden budget aanvragen

De bemiddeling bij particuliere thuiszorg aan huis is in bijna 100% van de gevallen volledig te betalen vanuit het Persoonsgebonden budget. Met dit budget kunt u zelf de zorg inkopen die nodig is. Lees hier hoe u een persoonsgebonden budget aanvraagt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over particuliere thuiszorg aan huis? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 0800-6444444 of stuur een e-mail naar info@24uurszorgloket.nl. Wij helpen u heel graag verder om vragen weg te nemen.