PGB aanvraag in 5 stappen

Bovenkant formulier

Uw aanvraag in vijf stappen

Uitleg van afkortingen in deze tekst:

Wlz = Wet langdurige zorg

PGB = Persoonsgebonden budget

CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg

ADL = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.

Als u een aanvraag doet voor zorg vanuit de Wlz, doorloopt u een aantal stappen voordat u een besluit ontvangt.

Stap 1: De aanvraag

Wanneer kom ik in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz?

U komt mogelijk in aanmerking als u een blijvende zorgbehoefte heeft. U heeft 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig of kunt niet meer zelfstandig thuis wonen.

Hoe doe ik een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz?

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz, doet u schriftelijk een aanvraag bij het CIZ. U kunt dit zelf doen, of een gemachtigde kan zorg voor u aanvragen. Een gemachtigde is bijvoorbeeld iemand uit uw directe omgeving of een zorgaanbieder. De aanvraag voor ADL-assistentie loopt via de zorgaanbieders van ADL-assistentie. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.

Wat is er nodig voor een Wlz-aanvraag?

Aan een volledige aanvraag stelt het CIZ een aantal eisen. Zoals gegevens van uw zorgverzekeraar, (medische) gegevens over uw situatie en uw handtekening.

Vult u het formulier voor iemand anders in?

Stuur dan een ondertekende machtiging mee. U ontvangt binnen drie werkdagen de ontvangstbevestiging.

Stap 2: Gesprek met het CIZ

Wat gebeurt nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Nadat u een volledige aanvraag heeft ingediend bij het CIZ, ontvangt u (in principe) binnen zes weken een besluit. Misschien is er nog extra informatie nodig om uw aanvraag goed af te handelen. U wordt dan gebeld of uitgenodigd voor een gesprek op een van onze locaties. Ook kan het voorkomen dat wij op huisbezoek komen. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij deze gesprekken.

Stap 3: Indicatiebesluit

Hoe gaat het verder als ik een indicatiebesluit heb?

U ontvangt het indicatiebesluit per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ. Deze zal het besluit aan u toelichten. Als u toegang heeft tot de Wlz, wordt het zorgkantoor hierover geïnformeerd.

Stap 4: Zorgkantoor kan helpen

Wat kan het zorgkantoor voor mij doen?

Het zorgkantoor kan u helpen te bepalen hoe u de zorg wilt ontvangen. Medewerkers van het zorgkantoor bespreken met u de mogelijkheden om thuis hulp te ontvangen (met een persoonsgebonden budget of zorg in natura) of in een instelling. Ook kijken ze welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Zij bespreken met u welke passende zorg u kunt inschakelen.

Stap 5: Passende zorg

Wat is passende zorg?

In uw besluitbrief staat op welke zorg u recht heeft. U kunt daarna zelf aangeven hoe u de zorg wilt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld via een persoonsgebonden budget (pgb) of als zorg in natura.

Persoonsgebonden budget

Het CIZ geeft uw voorkeur door aan het zorgkantoor. Als u kiest voor een pgb, bepaalt het zorgkantoor of u dit krijgt. Zo ja, dan geeft het zorgkantoor aan vanaf welke datum en voor welk bedrag. Met een pgb ontvangt u een budget waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt.

Zorg in natura

Zorg in natura is de zorg en hulp die u krijgt van zorgaanbieders. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen voor gehandicapten, verzorgingshuizen of verpleeghuizen. Het CIZ licht het zorgkantoor in over uw indicatiebesluit. Het zorgkantoor stuurt dit bericht door naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op en maakt met u afspraken over zorg die bij u past.

Reglement Persoonsgebonden Budget 2023

Voor meer informatie en voorwaarden om toegang te krijgen tot het PGB kunt u altijd het uitgebreide reglement raadplegen. Het Reglement Persoonsgebonden Budget 2023 is hier te vinden.

Advies en ondersteuning

Cliëntondersteuning in de Wlz

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. Deze helpt u met informatie, advies en bemiddeling. Als u een indicatie aanvraagt voor zorg vanuit de Wlz, heeft u recht op cliëntondersteuning vanuit uw gemeente. Heeft u al een indicatie voor zorg vanuit de Wlz? Dan heeft u bij de vervolgstappen recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt daarvoor terecht bij:

  • MEE(cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, tel: 0900 – 999 88 88);
  • Adviespunt Zorgbelang Nederland(hulp bij vragen of klachten over de zorg, tel:  0900 – 243 81 81);

Weet u niet precies bij welk loket u terecht kunt met uw zorgvraag? Neem dan contact op met Juist Loket, tel: 030 – 7897878 of via meldpunt@juisteloket.nl.