Schade door te late pgb – uitbetaling vergoed

Schade door te late PGB – lees meer

Bron: Per Saldo 8 februari 2017

Heeft u in 2015 extra kosten gemaakt doordat er vertraagde betalingen door het SVB zijn geweest (met betrekking tot het PGB)? U kunt in dat geval een compensatie aanvragen via een speciale website. Hieronder leest u meer over de compensatie regeling.

De compensatieregeling Trekkingsrecht pgb gaat in op 1 maart 2017 en loopt tot en met 31 mei van dit jaar. Budgethouders en zorgverleners kunnen in die periode compensatie aanvragen via een speciale website www.compensatieregelingpgb.nl. Deze website is vanaf 15 februari beschikbaar. Ook komt er een klantcontactcentrum voor vragen over de compensatieregeling.

Wat houdt de compensatieregeling pgb in?

 • De regeling is uitsluitend van toepassing op het pgb inn Jeugdwet/Wmo 2015 en Wlz.
 • Voor budgethouders met een pgb – Zvw geldt geen trekkingsrecht: voor hen geldt deze regeling daarom niet.
 • Als er in 2015 extra kosten gemaakt zijn als gevolg van één of meer vertraagde (langer dan 30 dagen na factuurdatum/declaratie) betalingen door de Sociale Verzekeringsbank uit een pgb.
 • Van een ‘vertraagde betaling’ is ook sprake als een deel van de factuur of declaratie tijdig is betaald en een deel is vertraagd.
 • Als budgethouder kan je een vergoeding krijgen als je in 2015 meer dan € 300,- extra kosten hebt gemaakt als gevolg van één of meer vertraagde betalingen.
 • Het afhandelteam verzendt uiterlijk zes weken na sluiting van de regeling (op 31 mei 2017) een besluit op de aanvraag.
 • De compensatie kan maximaal € 100.000,- bedragen. Als de budgethouder de complete aanvraag heeft ingediend kan hij/zij dit niet meer wijzigen of terugdraaien.

Over welke kosten kan het gaan?

 • telefoonkosten, kopieerkosten, portokosten of kosten van aangetekend schrijven
 • kosten in verband met het afsluiten van een lening
 • kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen
 • incassokosten
 • inhuur en werving van aanvullend personeel of derden voor administratieve werkzaamheden
 • kosten voor de inzet van een andere zorgverlener

Voor telefoonkosten, kopieerkosten, portokosten of kosten van aangetekend schrijven en/of kosten in verband met inzet van eigen financiële middelen onder de € 75 zijn geen bewijsstukken nodig. Wel blijft het drempelbedrag van meer dan € 300 voor de totale aanvraag gelden.

Contact en informatie vanaf 15 februari 2017

 • Website: www.compensatieregelingpgb.nl
 • Klantcontactcentrum, bereikbaar voor budgethouders en zorgverleners die vragen hebben over de compensatieregeling:
  • Telefonisch (070) 20 90 999, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur
  • Via het contactformulier op de website
× Kan ik u helpen? Available from 09:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday