Ruim 240 miljoen tekort in wijkverpleging

Miljoenen tekort in wijkverpleging

Een toenemend aandachtspunt in Nederland. Hoe moet het verder met de zorg voor onze ouderen. Naast tekorten in de wijkverpleging, zijn er ook tekorten op verpleeghuiszorg en WMO-zorg. Zie ook het Telegraaf artikel van 2 september j.l. hieronder. Toch is het erg belangrijk dat deze zorg goed voor geregeld wordt. Het 24 Uurs Zorgloket kan hier wat voor u of uw naasten betekenen. Wanneer verpleeghuiszorg geen optie is, kan onze 24 uurs zorg, of te wel au pair zorg een goed en betaalbaar alternatief zijn. Onze zorgmedewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar. Zij komen bij u inwonen en kunnen ondersteunen in alle mogelijke wensen. Denk bijvoorbeeld aan helpen met opstaan, aankleden, boodschappen doen, koken, hulp bij het eten, samen wandelen of medicijnen toedienen. Alle vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar. Wij komen graag langs om onze zorg toe te lichten.

Bron: Telegraaf 2 september 2015

‘Ruim 240 miljoen tekort in wijkverpleging’

Brancheorganisatie ActiZ verwacht dat de kosten voor de wijkverpleging het budget voor 2015 met ruim 240 miljoen euro zullen overstijgen. Volgens onderzoek van ActiZ verwacht bijna 80 procent van de organisaties die wijkverpleging aanbieden dat zij over het budget heen zullen gaan. De brancheorganisatie vreest niet iedereen die dat nodig heeft van de juiste zorg te kunnen voorzien en gedwongen te worden tot een cliëntenstop.

Er is een budget van 3 miljard euro voor de wijkverpleging. Iets meer dan de helft van de wijkverplegingsorganisaties deed mee aan het onderzoek, dat over de eerste drie maanden van 2015 ging. ActiZ maakte aan de hand van die uitkomsten een ruwe schatting van het tekort over heel 2015, die uitkomt op ongeveer 242 miljoen euro.

Driekwart van de organisaties die aan het onderzoek meededen heeft op meerdere fronten te maken met bezuinigingen. Behalve bezuinigingen op de wijkverpleging zijn dat kortingen op de verpleeghuiszorg en de Wmo-zorg. Bijna de helft geeft aan dat het nog maar de vraag is of de organisatie kan blijven bestaan.