Vanuit verpleeghuis terug naar huis

thuis zorg

De afgelopen periode krijgen wij veel aanvragen van bezorgde kinderen die hun ouder(s), woonachtig in een verpleeghuis, naar huis willen halen. Zij willen liever dat ouders thuis zorg gaan ontvangen. De voornaamste reden die wij ontvangen is dat de kinderen bang zijn dat hun ouder(s) wordt besmet door het corona-virus. Daarnaast ontvangen wij signalen dat zij het gevoel hebben dat er door de drukte in de verpleeghuizen geen tijd is voor persoonlijke aandacht. Als alternatief op het verpleeghuis krijgen wij veel vragen over het inwonende zorgconcept middels een zorg au-pair. Mensen krijgen dan thuis zorg aangeboden. In dit artikel vertellen wij u meer over het inwonende zorg concept, de financiering en het proces tot zorg. Het is niet altijd verstandig een verhuizing uit een verpleeghuis te organiseren voor uw naaste, ook dat lichten wij u graag toe.

Wat is het inwonende zorg concept voor thuis zorg?


Bij inwonende zorg komt er een ervaren zorg au-pair, afkomstig uit Polen of Portugal, bij u of uw naasten in de vertrouwde woon- en leefomgeving wonen om de dag- en/of nachtzorg op zich te nemen. Er wordt dus thuis zorg aangeboden. De zorgverlener zal ondersteuning bieden bij huishoudelijke taken en de persoonlijke verzorging zodat het huis en uw naasten er altijd verzorgd en netjes uitzien. Daarnaast bieden zij 1 op 1 zorg thuis waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht: een wandeling met de rolstoel, het lievelingsgerecht koken of een potje kaarten. De zorgverleners spreken Engels en/of Duits, in sommige gevallen spreken de ervaren zorgverleners basis Nederlands. De meeste zorgverleners doen dit al jaren waardoor ze de Nederlandse taal inmiddels (basisniveau) machtig zijn. Wij kunnen dit niet garanderen. Uit ervaring weten wij dat taal niet het belangrijkste is. Mimiek doet ontzettend veel en omdat de zorgverleners inwonen voor een langere periode leren de zorgverlener en zorgbehoevende elkaar goed kennen en bouwen ze een band op. Bij risicovolle medische handelingen dient de reguliere thuiszorg langs te komen, onze zorgcoördinator vertelt u hier graag meer over.

Financiering thuis zorg: volledig betaalbaar vanuit PGB


De klanten van het 24 Uurs Zorgloket ontvangen in bijna alle gevallen een persoonsgebonden budget (PGB) uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met behulp van een persoonsgebonden budget kunt u zorg inkopen bij de zorgaanbieder naar keuze. Het inwonende zorg concept is in nagenoeg alle gevallen voor 100% betaalbaar vanuit het PGB. Veelal hebben cliënten die uit een verzorgingstehuis komen al een indicatie maar werken ze met Zorg In Natura (ZIN). U dient dit eerst om te zetten naar het PGB. Onze klantcoördinatoren vertellen u daar graag meer over.

Wanneer is thuis zorg ontvangen niet wenselijk?

Het is van belang te achterhalen of een verhuizing uit het verpleegtehuis de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven verbetert van uw naaste. Het kan zo zijn dat uw naaste gewend is aan de bewoners, de zorgverleners, de omgeving en zijn of haar vaste dag structuur heeft. Een verhuizing is altijd erg intensief en met name voor de verhuizer zelf is het mentaal een enorme verandering. Als iemand in de laatste fase van dementie zit dan kun je jezelf afvragen of het voor de kwaliteit van leven verstandig is een verhuizing op gang te zetten.

Neem gerust eens contact op om uw situatie te bespreken.

Hoe verloopt het proces tot thuis zorg ontvangen?

1. Telefonisch afstemmen


U bent geïnteresseerd in het concept inwonende zorg en u wilt weten of het 24 uurs zorgloket een oplossing kan bieden voor u of uw naasten. U bespreekt telefonisch de zorgvraag door met een van onze klantcoördinatoren en u krijgt de ruimte voor uw vragen. Mocht u interesse hebben dan plant u direct een vrijblijvende, persoonlijke intake in met één van onze klantcoördinatoren wat tevens uw contactpersoon zal worden. De intake vindt over het algemeen binnen enkele dagen plaats. Via 0800-644 44 44 kunt u ons bereiken of klik hier om een online terugbelverzoek in te dienen.

2. Persoonlijk intakegesprek

Een klantcoördinator komt bij de zorgbehoevende thuis om met u de zorgvraag in kaart te brengen, uw specifieke zorgwensen en zorgbehoeften inzichtelijk te maken en om al uw vragen te beantwoorden. Veelal wordt de zorg gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget. De zorgcoördinator zal u begeleiden in de PGB-aanvraag. Gemiddeld duurt een intake gesprek anderhalf tot twee uur. Wij leveren zorg op maat door op basis van de verkregen informatie te zoeken naar een zorgverlener die het meest past bij uw situatie, wensen en/of behoeften.

Wat wordt er allemaal gevraagd?

Na het ondertekenen van de verplichte AVG (privacyverklaring) gaan wij uw wensen , behoeften en uw zorgvraag in kaart brengen door onze intakelijst te doorlopen. Om u een beeld te geven wordt hieronder een opsomming gemaakt van de te bespreken onderwerpen:

 • Contactgegevens;
 • Persoonsgegevens;
 • Woonsituatie;
 • Medische achtergrond;
 • Lichamelijke toestand;
 • Medicatie;
 • Mobiliteit;
 • Lichaamsverzorging;
 • Wensen en behoeften m.b.t. eten;
 • Hobby’s;
 • Wensen en behoeften m.b.t. de zorgverlener.

Indien u na het intakegesprek akkoord gaat kunnen wij de zorgvraag voor u uitzetten naar onze partners.

3. Zorgvraag uitzetten

Na de intake zal onze klantcoördinator uw casus bespreken met een van onze zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator zal de intake naar het Engels of Pools vertalen, dit is afhankelijk uit welk land u een zorgverlener wenst. De zorgcoördinator bespreekt de casus met een van onze partner zorginstellingen en stuurt de vertaalde opgehaalde intake op. Op basis van die informatie wordt er gezocht naar een zorgverlener die het best past bij uw wensen en/of behoeften.

U ontvangt van ons CV’s van zorgverleners waarvan wij denken dat die het beste overeenkomt bij uw situatie en die de zorg graag op zich nemen. Het komt geregeld voor dat er eerst een skype gesprek plaatsvindt voordat u of uw naasten akkoord gaan met een zorgverlener. Zodra u akkoord geeft gaan wij het transport organiseren voor de zorgverlener.

4. Plaatsing zorgverlener

De zorgverlener zal, indien ze dat nog niet is, naar Nederland komen. De reis wordt door de zorginstelling georganiseerd en in Nederland door ons begeleid. De zorgverlener zal samen met een zorgcoördinator van het 24 Uurs Zorgloket naar uw of uw naaste woning komen. Bij de plaatsing staat de persoonlijke kennismaking centraal. U en/of uw naaste maken persoonlijk kennis met de zorgverlener (veelal is er via whatsapp video bellen of Facetime al kennisgemaakt) en er wordt een rondleiding door het huis gelopen. Vervolgens wordt het contract getekend tussen de zorgontvanger en de zorgaanbieder. De laatste stap is het ondertekenen van de gedragscode door zowel cliënt als de zorgverlener. Vooraf worden de documenten naar u verzonden zodat u alle tijd heeft deze door te nemen.

Contact 

Bent u na het lezen van bovenstaande nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op via 0800-64 44 44 4 of info@24uurszorgloket.nl.