Directe invloed patiënt op langdurige zorg

Directe invloed patiënt

Bron: Nu.nl 26 februari 2016

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten directe invloed krijgen op de manier waarop dit wordt geregeld.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wil dat bereiken door de manier van financieren fundamenteel te wijzigen, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer.

De bekostiging moet wat hem betreft persoonsvolgend worden. Dat betekent dat een zorgaanbieder pas betaald wordt voor het leveren van zorg nadat een cliënt zijn voorkeur voor deze aanbieder heeft aangegeven. Het geld volgt de keuze van de cliënt en niet andersom.

Van Rijn start eerst met een experiment. Volgens hem heeft volledige persoonsvolgende bekostiging grote gevolgen, maar zo krijgen cliënten meer keuze en er ontstaat meer ruimte voor vernieuwing.

directe-invloed-patient-langdurige-zorg

‘Mooi, maar niet meer genoeg’

“De Wet langdurige zorg garandeert goede zorg en een veilige woonomgeving. Dat is mooi, maar niet meer genoeg. Verpleeghuizen zullen meer en meer moeten luisteren naar de voorkeuren van hun potentiële bewoners. Waar zouden ze willen wonen. Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen?”, aldus Van Rijn. Een persoonsvolgende bekostiging is volgens hem een goede eerste stap.

Andere wijzigingen

De staatssecretaris stelt ook andere wijzigingen voor, zoals het op een nieuwe manier realiseren van kleinschalige woonvormen. Dat gebeurt nu soms met een persoonsgebonden budget (pgb), maar dat kan ook anders, denkt Van Rijn.

In Nederland hebben ruim 280.000 mensen langdurige zorg nodig vanwege ouderdom, een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig.

ANBO

Ouderenbond ANBO is blij met het experiment, maar waarschuwt ook dat de zorgkantoren de budgetten zo moeten gaan beheren dat ze regionaal flexibel kunnen worden ingezet en niet op instellingsniveau.

“Transparantie is hierbij essentieel. De ene cliënt heeft een andere zorgbehoefte en ander wensenpakket dan de ander. De cliënt moet het aanbod goed kunnen overzien om de juiste afwegingen te kunnen maken.”