fbpx

Veel gestelde vragen

In deze onvoorspelbare tijd merken wij dat veel mensen zich zorgen maken over hun kwetsbare dierbaren. Juist deze kwetsbaren, die los van deze crisis al extra zorg en aandacht kunnen gebruiken, lopen verhoogd risico op complicaties bij besmetting van COVID-19. Wij begrijpen de angst van naasten met betrekking tot de aanwezige/benodigde zorg.

Wij krijgen veel vragen over het coronavirus, in combinatie met inwonende zorg, van zowel huidige cliënten als mensen die opzoek zijn naar zorg. Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij de meest gestelde vragen met antwoorden voor u op een rijtje gezet. Desondanks kunt u ons ten alle tijden bellen bij vragen of voor extra informatie. Onze zorgcoördinatoren staan u graag te woord.

Veel gestelde vragen Corona crisis. 0800-6444444

Het coronavirus verspreidt zich snel en mensen blijven massaal thuis om verdere verspreiding te voorkomen. Indien iemand zorgbehoevend is, dient de zorg uiteraard door te gaan. Wij proberen de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Hoe we dit doen?

  • Omdat de zorgverlener bij uw naasten inwoont is er sprake van 1 op 1 zorg. In tegenstelling tot de reguliere thuiszorg werkt de zorgverlener alleen voor uw naasten en niet met meerdere patiënten. Contactmomenten van de zorgverlener met andere kunnen tot het minimum worden beperkt.
  • De zorgverlener past de opgelegde beschermingsmaatregelen toe van het RIVM.
  • De rijksoverheid adviseert het bezoek aan kwetsbare mensen te beperken. Dit geldt ook voor familie. Per situatie wordt er gekeken naar een passende oplossing. De zorgverlener kan uw naasten ondersteunen in het gebruik van videobellen of andere technologische hulpmiddelen zodat u contact blijft onderhouden met uw dierbare.

De richtlijnen van het RIVM worden toegepast. Die richtlijnen geven aan dat zorgmedewerkers in quarantaine worden geplaatst zodra zij verschijnselen van koorts vertonen. In overleg met onze partners heeft het 24 Uurs Zorgloket besloten geen zorgverleners te plaatsen die ook maar enige vorm van klachten ervaren. Zo gaan wij nog een stapje verder dan de richtlijnen van het RIVM. Wij beseffen ons maar al te goed dat we werken met een risicodoelgroep en doen er alles aan om de kans op besmetting te minimaliseren.

Het is vanaf 29 december 2020 00:00 verplicht voor alle reizigers vanuit een hoog-risicogebied binnen de EU om een negatieve PCR COVID-19-testuitslag en snel test te laten zien wanneer zij naar Nederland afreizen per vliegtuig, schip, internationale intercity en internationale bus op meer dan 30 km van de grens. Dit geldt ook voor Nederlanders. Kan je als reiziger geen negatieve uitslag aantonen voordat je het vervoersmiddel instapt? Dan mag je het voertuig niet in en mag je niet naar Nederland afreizen. Reizigers die gebruik maken van een internationale intercity of bus dienen bij het instappen of tijdens de reis, maar altijd vóór de eerste stopplaats in Nederland, gecontroleerd te worden. Als blijkt dat je niet in het bezit bent van een negatieve testverklaring dan wordt je na grensovergang bij de eerste stopplaats verzocht het vervoersmiddel te verlaten.

Er zijn verplichte gegevens die je moet aantonen bij de testuitslag. Wij sommen ze voor je op:

–         De negatieve testuitslag moet in het Nederlands, Pools of Portugees geschreven zijn.

–         Een snel test is niet geldig. Je moet een moleculaire PCR-test en een test op Sars-Cov-2/COVID-19 kunnen aantonen.

–         De voor en achternaam dienen overeen te komen met de gegevens op het paspoort.

–         De test dient maximaal 72 uur oud te zijn bij aankomst in Nederland.

–         De gegevens van het instituut of laboratorium waar de test is afgenomen moeten erbij vermeld zijn.

 

Een testuitslag moet u altijd aantonen, soms is er ook een verklaring nodig. Als u naar Nederland reist, kan u gevraagd worden om de volgende documenten:

–         Een officiële negatieve COVID-19-testuitslag (de PCR-test)
Een negatieve PCR testuitslag is voor iedere reiziger verplicht. Er zijn ook eisen voor deze PCR-testuitslag. U mag de uitslag schriftelijk of digitaal laten zien. eisen voor de PCR-testuitslag

–         Een officiële negatieve uitslag van een sneltest
De negatieve snel test uitslag geldt voor alle reizigers die afkomstig zijn uit een hoog risico gebied die afreizen met het vliegtuig of een boot. Er zijn andere eisen aan verbonden dan de PCR-testuitslag. eisen aan de negatieve sneltestuitslag

–         Een door u ingevulde gezondheidsverklaring
Een ingevulde gezondheidsverklaring dient u alleen mee te nemen als u met het vliegtuig reist. Verschillende vliegtuigmaatschappijen hanteren een digitaal systeem waarbij je de gezondheidsverklaring moet uploaden bij het inchecken.

Er dient direct contact opgenomen te worden met de plaatselijke GGD, de desbetreffende zorgaanbieder en het 24 Uurs Zorgloket. De zorgverlener wordt getest op corona. De arts bepaald of de cliënt ook getest wordt op Covid-19. De zorgverlener wordt in isolatie geplaatst totdat de uitslag van de coronatest bekend is. Welke overige stappen er ondernomen worden is per situatie afhankelijk en er wordt per casus bekeken wat de beste oplossing is. De crisiscoördinator van het 24 Uurs Zorgloket zal in overleg met de familie, de GGD en de zorgverlener zoeken naar een passende oplossing.

Dit wordt direct gecommuniceerd met de plaatselijke GGD en desbetreffende zorgaanbieder. De arts die de patiënt behandeld bepaald of de cliënt wordt getest. In opdracht van de zorgaanbieder brengt het 24 Uurs Zorgloket alle benodigde beschermingshulpmiddelen die namens het RIVM zijn voorgeschreven. De cliënt gaat in thuisisolatie. De zorgverlener krijgt instructies over het ‘thuisisolatie protocol’.

Op dit moment is er 1 patiënt getest op Covid-19. De test uitslag was gelukkig negatief, de zorgverlener is daarom niet getest. Dit is de enige Corona test die tot nu toe is uitgevoerd op verzoek van de huisarts bij onze cliënten.

Naast onze veelgestelde vragen komt u op onze website een aantal begrippen tegen die mogelijk nog onbekend voor u zijn. Bekijk hier onze belangrijkste begrippen. 

Staat uw vraag er niet tussen? 0800-6444444 of stel uw vraag onder aan deze pagina.

Een zorg au pair die inwonende zorg verleend mag maximaal 40 uur per week werken, zoals staat beschreven in de Nederlandse Arbeidstijdenwet. In veel gevallen staat de zorg au pair onder contract bij de zorgaanbieder in het land van herkomst. Let op! Ondanks dat een zorg au pair een buitenlands contract heeft, zijn de Nederlandse arbeidsvoorwaarden van kracht. Dit omdat ze op Nederlandse bodem de werkzaamheden uitvoeren.

U denkt wellicht, maximaal 40 uur per week is dan toch geen 24 uur per dag?

De werkuren verdelen de zorg au pairs over de planbare en on-planbare zorgmomenten die nodig zijn op een dag. Dit is voor de au-pair makkelijk uitvoerbaar, omdat de zorg au pair, gedurende de periode dat ze in Nederland werkzaam zijn, in de woning verblijven van de cliënt. De 40 uur wordt onderverdeeld over 6 dagen in de week, wat betekent dat de zorgverlener 6 á 7 uur, verspreidt over de dag, aan het werk is. De zorg au pair verblijft ’s nachts in de woning van de cliënt waardoor er in de nacht altijd iemand aanwezig is bij de cliënt. De cliënt is hierdoor nooit alleen waardoor er in de vertrouwde woon- en leefomgeving veiligheid wordt gecreëerd. Een goede nachtrust is voor de cliënt maar ook voor de zorg au pair belangrijk zodat men de volgende dag weer genoeg energie heeft om de volgende dag aan het werk te gaan. Mocht de cliënt incidenteel de zorgverlener nodig hebben in de nacht dan mag dat maximaal 1 keer per nacht zijn. Mocht dit structureel vaker voorkomen dan gaan wij in overleg hoe wij dat probleem gaan oplossen. Hiervoor zijn er verschillende alternatieven. Neem hiervoor contact met ons op.

Tijdens de feestdagen Pasen en Kerst/Oud & Nieuw, heeft de zorgverleenster recht op vakantie. Zij bepaalt zelf of zij zorg, ondersteuning en begeleiding blijven verzorgen. U dient er dus rekening mee te houden dat er mogelijk een alternatief nodig is tijdens de kerstperiode en/of paasdagen. Uiteraard wordt er binnen de planning zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Wanneer de zorgverleenster er voor kiest om door te werken, betaald u hiervoor € 272,- feestdagenvergoeding extra. Deze kan betaald worden vanuit het persoonsgebonden budget.

Wanneer voorbehouden- of risicovolle handelingen (als het verzorgen van wonden of toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dient hiervoor een daadwerkelijke thuiszorgorganisatie ingeschakeld te worden. Dit heeft te maken met de verplichte BIG registratie die in Nederland vereist is om deze handelingen uit te voeren.

De zorgverleensters die wij inzetten dienen minimaal één dag per week vrij te zijn. U bent vrij om dit in overleg met de zorgverleenster af te stemmen. Wanneer de zorgverleenster vrij is, hoeft zij niet aanwezig te zijn in uw woning.

De zorgverleensters zijn in veel gevallen afkomstig uit omringende EU-Landen. Zij worden vanuit daar gedetacheerd en blijven daar dus ook ingeschreven staan.

De zorgverleenster hoeft niet te beschikken over een eigen badkamer, maar dient wel gebruik te kunnen maken van uw bad of douche.

Wanneer u 24 uurs zorg via het 24 Uurs Zorgloket aanvraagt, betaalt u de reiskosten voor de zorgverleenster. Deze reiskosten bedragen voor Poolse zorgverleensters € 90,- per enkele reis. Vanuit Portugal komen de zorgverleensters per vliegtuig en is het maximale bedrag per enkele reis €150,-. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de zorgverleensters elkaar elke 2 maanden afwisselen. U kunt hiervoor het verantwoordingsvrij bedrag opnemen indien u de reiskosten middels het PGB wilt betalen.

Wanneer u beschikt over een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg, dan is er een wettelijke eigen bijdrage vastgelegd. Deze bijdrage betaald u aan het CAK. Via het CAK kunt u zelf berekenen wat u ongeveer kwijt gaat zijn aan een eigen bijdrage. Ga hier voor naar de website van het CAK.

Wanneer de zorgverleenster boodschappen gaat doen, zorgt u er voor dat de zorgverleenster contant geld meekrijgt. Het is niet de bedoeling dat de zorgverleenster toegang krijgt tot uw financiën. Samen met de zorgverleenster kunt u de hoogte van deze uitgaven bepalen. De zorgverleenster overlegt de kassabonnen aan u.

Indien de zorgverleenster een rijbewijs heeft kan deze in overleg gebruik maken van uw auto. Wij adviseren u om uw verzekering hier van op de hoogte te stellen.

PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Wanneer u beschikt over een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg inkopen. Dit kan dan bijvoorbeeld via het 24 Uurs Zorgloket. In bijna alle gevallen is de bemiddeling bij 24 uurs zorg aan huis volledig te betalen vanuit het Persoonsgebonden budget.

Wanneer u de beschikking hebt over een zorgindicatie dan kunt u kiezen tussen Z.I.N. (Zorg in Natura) en zelf zorg inkomen middels een PGB. In een zorgindicatie staat beschreven op welke zorg u recht heeft en wat de hoeveelheid van de zorg dient te zijn. Een zorgindicatie aanvragen doet u bij het CIZ. Uw zorgindicatie bepaald de hoogte van het PGB. U leest hier hoe een PGB aanvragen in zijn werk gaat.

Op de site van het CIZ kunt u een zorgindicatie aanvragen. Via het stappenplan op de volgende link vraagt u een zorgindicatie aan: Zorg indicatie aanvragen

De 24 uurs zorg, ondersteuning en begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Wanneer u via het CIZ een zorgindicatie heeft verkregen, kunt u met behulp van het PGB zelf uw 24 uurs zorg inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze.

In ons eenvoudige stappen plan leest u hoe u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg een zorgindicatie kunt aanvragen. Het stappenplan voor het aanvragen van een zorgindicatie bekijkt u hier.

In de tarieventabel PGB 2021 kunt u zien wat de hoogte van uw persoonsgebonden budget zal zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan de bemiddeling door het 24 Uurs Zorgloket.

Wanneer één van jouw ouders op jongere leeftijd lijdt aan dementie, hoeft dit niet te betekenen dat jij ook een groot risico loopt op dementie. Wanneer dit maar 1 keer in jouw familie voorkomt is jouw kans op dementie vergelijkbaar met dat van andere mensen. Wanneer dit bij meerdere mensen in de familie voor komt (op jonge leeftijd) kan er sprake zijn van dominant overerfbare dementie.

Stel hier uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.