Wat is het verschil tussen Alzheimer en dementie?

Alzheimer en dementie

Voor veel mensen is niet precies duidelijk wat nou eigenlijk het verschil is tussen Alzheimer en dementie. De termen Alzheimer en dementie worden dan ook vaak door elkaar heen gebruikt. Dus wat is nou eigenlijk het verschil tussen Alzheimer en dementie? In dit artikel leggen wij het aan u uit.

Als we het zo kort mogelijk proberen te omschrijven, dan kunnen we zeggen dat Alzheimer één van de vele vormen is van dementie. Om u echter een duidelijker beeld te geven zullen we beide begrippen hieronder uitleggen.

Ziekte Van Alzheimer, Dementie, Woorden

Wat is dementie?

Dementie is geen specifieke ‘ziekte’ op zich, zoals veel mensen wel vermoeden. Dementie is echter een verzamelnaam voor meerdere soorten ziektes in de categorie ‘dementie’. De gemene deler van alle soorten dementie is dat de hersenen worden aangetast. Dit beïnvloed de gezondheid en dus ook de dagelijkse gang van zaken. Enkele vormen van dementie zijn bijvoorbeeld alzheimer, vasculaire dementie en lewy body dementie. Iedere vorm van dementie heeft haar eigen kenmerken.

Wat is Alzheimer?

Zoals hierboven al te concluderen valt, is de ziekte van Alzheimer één van de vormen van dementie. Maar liefst 70% van de mensen die lijden aan dementie, hebben last van de ziekte Alzheimer. In Nederland is Alzheimer dan ook de meest voorkomende vorm van dementie. Kenmerken van de ziekte van Alzheimer zijn bijvoorbeeld:

  • Geheugenproblemen;
  • Problemen met nadenken;
  • Problemen in spraak.

Naast deze kenmerken kan de ziekte van Alzheimer er ook voor zorgen dat het karakter en gedrag van een bepaald persoon veranderd.

Kortom, wanneer er gesproken wordt van Alzheimer dan is dit niet hetzelfde als dementie. Alzheimer is slechts één van de vormen van dementie.

24 uurs begeleiding bij Alzheimer en dementie

Bij het 24 Uurszorgloket bemiddelen wij bij 24 uurs begeleiding bij Alzheimer en andere vormen van dementie. Wanneer er sprake is van Alzheimer (of een andere vorm van dementie) en iemand is niet meer instaat om zelfstandig thuis te blijven wonen, bieden wij de oplossing. Door te bemiddelen bij 24 uurs begeleiding aan huis, zorgen wij ervoor dat er een zorgverlener komt inwonen. Zij biedt ondersteuning en begeleiding bij alle dagelijkse levensverrichtingen. Op die manier kan iemand langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Meer weten over wat het 24 Uurszorgloket doet? Lees hier verder.