Wat is persoonsgerichte zorg?

24 Uurszorgloket: Wat is persoonsgerichte zorg?

24 Uurszorgloket bemiddelt bij 24 uurs zorg in huis voor nagenoeg alle leeftijden. Er worden ervaren zorgverleners ingezet die zorg en toezicht verlenen. Dit kan dagzorg of nachtzorg zijn. De bemiddeling door 24 Uurszorgloket is gericht op persoonsgerichte zorg. Maar wat is persoonsgerichte zorg precies? Persoonsgerichte zorg is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren van de hulpbehoevende. 24 Uurszorgloket brengt samen met de hulpbehoevende en familie, vrienden of eventuele mantelzorgers duidelijk de wensen en behoeften in kaart om hier vervolgens een passende zorgverlener bij te zoeken. Hieronder lees je meer over wat persoonsgerichte zorg precies is.

24 Uurszorgloket is werkzaam in heel Nederland. Als doel hebben wij om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in hun eigen omgeving. De zorgverleners ondersteunen en begeleiden bij alle dagelijkse levensverrichtingen, zodat langer zelfstandig thuis wonen mogelijk blijft. Uit onderzoek is gebleken dat dit de kwaliteit van leven bevordert. Een bijkomend voordeel is dat deze vorm van zorg te betalen is vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Lees hier meer over 24 Uurszorgloket

Wat is persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij de zorgbehoevende centraal staat bij de zorgverlener. Er wordt rekening gehouden met de zorgbehoevende als mens en niet als client of patiënt. De kwaliteit van zorg is hoog omdat te allen tijde rekening wordt gehouden met iemands persoonlijke wensen, behoeftes en voorkeuren. Hierdoor ervaart de hulpbehoevende betrokkenheid, vertrouwen, aandacht en begrip. Deze gevolgen zorgen voor een positief effect voor zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener. Centraal staat het blijven voeren van de eigen regie en de zelfredzaamheid.

De kwaliteit van leven gaat vooruit en wordt verlengd doordat het met persoonsgerichte zorg mogelijk is om thuis te blijven wonen. Bij persoonsgerichte zorg staat de vraag ‘Wat is er nodig om de zorgbehoevende zich gezond en gelukkig te laten voelen?’ centraal. 24 Uurszorgloket probeert hier zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Dit doen we door tijdens een uitgebreide intake de wensen en behoeften in kaart te brengen en hier op aan te sluiten middels een passende zorgverlener.

Lees hier meer over wat persoonsgerichte zorg is en wat de voordelen hiervan zijn

De zorgverleners voor persoonsgerichte zorg

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de hulpbehoevende, ondersteunen de zorgverleners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, ook wel ADL zorg genoemd. Tot ADL zorg behoren werkzaamheden:

 • Eten en medicijnen innemen;
 • Drinken;
 • Naar het toilet gaan;
 • Uit en in bed komen (en gaan zitten en weer opstaan);
 • Lopen en bewegen;
 • Ontspanning;
 • Hobby of sport;
 • Sociaal contact;
 • Intimiteit;
 • Aan- en uitkleden;
 • Praten;
 • Horen;
 • Lichaamswarmte kunnen regelen (bijvoorbeeld de kachel aanzetten);
 • Persoonlijke hygiëne;
 • Reizen (bijvoorbeeld autorijden).

Blijven bewegen bij ADL zorg is essentieel.

Wij vinden het belangrijk dat zorgverleners over een authentieke toewijding beschikking, welke nodig is voor het zorgen voor anderen. Dit is een van de redenen dat wij voornamelijk met zorgverleners uit omringende EU-landen werken. De zorgverleners spreken goed Engels of Duits en in enkele gevallen basis Nederlands Op het gebied van communicatie worden dan ook vrijwel nooit problemen ervaren.

Lees hier meer over de zorgverleners 

Wij vinden het belangrijk dat een zorgverlener – zeker als hij of zij voor de eerste keer naar NL komt – warm wordt ontvangen. De cliënt met een hulpvraag is kwetsbaar, daar houden wij rekening mee. De zorgverlener bevindt zich ook in een kwetsbare situatie: de zorgverlener verlaat zijn vertrouwde woon- en leefomgeving om tijdelijk in een ander land te gaan wonen bij zijn of haar nog onbekende cliënt en diens netwerk.

Lees hier meer informatie over hoe wij de zorgverleners klaarstomen om bij de cliënt aan de gang te gaan.

Persoonsgerichte zorg: een zorgindicatie aanvragen

Indien u zorg nodig heeft, kunt u een zorgindicatie aanvragen bij het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze indicatie heeft u nodig om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget. De hoogte van het PGB is afhankelijk van de hoogte van de indicatie. Hoe u een indicatie kunt aanvragen staat beschreven in de zorgindicatie (CIZ).

Lees hier meer over het aanvragen van een zorgindicatie. 

24 uurs zorg: een PGB aanvragen

PGB staat voor persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee het mogelijk is om zelf uw zorg zelf in te kopen bij een instelling naar keuze. De zorg door een inwonende zorgverlener in huis is bijna altijd volledig te betalen vanuit het PGB. Lees meer informatie over het PGB of over een PGB aanvragen

Contact opnemen

Heeft u meer vragen over deze vorm van persoonsgerichte zorg of wilt u meer weten over 24 Uurszorgloket? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0800-6444444 of stuur een e-mail naar info@24uurszorgloket.nl. Wij helpen u heel graag verder.