Doelstelling


24 Uurs Zorgloket ouderenzorg

24 uurs zorg aan huis

Mensen worden ouder, willen graag hun eigen leven lijden in hun vertrouwde omgeving. Onafhankelijk zijn.

Soms kan dat niet meer. Steeds vaker wordt dan hulp en zorg ingeroepen van de zorginstanties, mantelzorg door kinderen, zussen, broers en vrienden. Een mooie oplossing om een ouder of ouders in de eigen omgeving te kunnen laten wonen.

Soms is deze oplossing niet beschikbaar, werkt het in de praktijk anders, of is de zorgbehoefte groter dan gedacht.

Lastige dilemma’s die kopzorgen geven en praktisch niet uitvoerbaar zijn. Terwijl er een adequate, betaalbare oplossing is.

Het 24 Uurs Zorgloket

Het 24 Uurs Zorgloket bemiddelt bij particuliere thuiszorg 24 uur per dag.
Ons doel is om iedereen zo lang mogelijk in zijn of haar eigen woning te kunnen laten wonen, onder begeleiding en toezicht van een inwonende zorgverleenster. Wij ontzorgen de directe omgeving zoveel mogelijk. 

Vanuit deze gedachte is het 24 Uurs Zorgloket opgericht. Want wij zien dat de mensen steeds vaker behoefte heeft aan zorg (bijvoorbeeld wassen, strijken, koken, persoonlijke verzorging, gezelschap) en een bepaalde groep ook eenzaam is. Dat legt vaak grote druk op de directe familie; de vroeger zo normale oplossing om te gaan wonen in een bejaardenhuis of zorginstelling kan niet meer. 

We zorgen ervoor dat mensen in hun eigen woning kunnen blijven wonen en daarbij de verzorging en aandacht krijgen die nodig is.

En belangrijk:
De bemiddeling bij 24 uurs zorg aan huis is gewoon betaalbaar en wordt eventueel geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de middelen die de zorg daarvoor beschikbaar stelt (het persoons gebonden budget). 

Wat doen wij zoal? 

U leest hier in welke gevallen wij zoal bemiddelen bij 24 uurs zorg aan huis. Neem gerust eens contact op om meer informatie in te winnen over hoe wij te werk gaan en wat wij doen.