Wie zijn het 24 Uurs Zorgloket?


Voor wie

Wie komen in aanmerking en zijn onze klanten?

Alle inwoners van Nederland die behoefte hebben aan permanente zorg thuis. Ouderenzorg of jongeren met een beperking, maar ook mensen die eenzaam zijn of behoefte hebben aan zorg.

 

Wie zijn onze medewerkers?

Onze medewerksters komen uit Polen.
Waarom uit Polen en niet uit Nederland? Het antwoord hierop is vrij eenvoudig.

Lees verder »

 

Gedragscode 24 Uurs Zorgloket

De door het 24 Uurs Zorgloket bemiddelde verzorgster dient zich te gedragen volgens deze gedragscode, die is vastgesteld door het 24 Uurs Zorgloket te ‘s Hertogenbosch.

Dit geldt voor alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg en dienstverlening die worden aangeboden binnen en buiten de muren van het 24 Uur Zorgloket.

Het doel van deze gedragscode is dat iedereen, medewerker, cliënt of ieder ander die in ruimste zin des woord betrokken is tot de werkrelatie zich veilig kan voelen en geen belemmering zal hebben op de werkzaamheden.

Lees verder »

 

42580798 - disabled woman looking at the ocean on a sunny day