Wijzigingen persoonsgebonden budget i.v.m. Corona

Gedurende deze onzekere periode zijn veel cliënten bezorgd over de continuïteit van zorg. Het ministerie van VWS heeft een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele tijdelijke wijzigingen in het persoonsgebonden budget proces geïntroduceerd. De hoofdgedachte van die wijzigingen is dat de zorg door moet gaan. De geldende maatregelen zijn voorlopig van kracht van 1 maart tot 1 juni 2020 en gelden voor budgethouders met een persoonsgebonden budget op basis van de WLZ, WMO, de Jeugdwet en deels voor de Zvw.

  • Indien een cliënt getroffen is door Corona en meer zorg behoeft is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waarmee u al een contract heeft.
  • U mag vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd.
  • Continuïteit van zorg wordt geborgd, indien de zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorg door te betalen.  wijzigingen persoonsgebonden budget

Uitvoering

Het ministerie van VWS en haar ketenpartijen zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om processen tijdelijk te vereenvoudigen. De maatregel waarbij budgethouders na overleg met de verstrekker direct zorg moggen inzetten, nog voordat een zorgovereenkomst, officieel administratief is goedgekeurd, helpt daar al bij.

Indien u vragen heeft over uw zorg of ondersteuning, of u bent bang dat de continuïteit van zorg in gevaar komt, neem dan contact op met het 24 Uurs Zorgloket. Wellicht dat inwonende 24 uurs zorg voor u de passende oplossing is.