De zorg-au-pair maakt iedereen gelukkig

De zorg au pair

Het 24 Uurszorgloket helpt mensen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit doen wij door het bemiddelen in zeer betaalbare particuliere zorg thuis en mantelzorg door het inzetten van een zorg au-pair. Afgestemd op (bijna) elke behoefte en wens. Onze zorg-au-pairs zijn gekwalificeerd en gediplomeerd. Het gaat om goed opgeleide, ervaren zorgmedewerksters uit ons omringende EU-landen. Ze hebben de vereiste vaardigheden om goed met de cliënt te kunnen communiceren en professionele zorg te bieden. Uit onderstaand artikel van de Nationale Hulpgids blijkt deze zorg-air-pair een ideale en voordelige oplossing kan zijn voor veel mensen.

Bron: www.nationalehulpgids.nl 4 februari 2015

De zorg-au-pair maakt iedereen gelukkig

Het fenomeen zorg-au-pair rukt op in Nederland. Gediplomeerde vrouwen uit Oost-Europa (meestal Slowakije) komen hier drie maanden intern een thuiswonende oudere of een echtpaar verzorgen en gaan dan weer naar huis. Zij worden afgelost door een landgenote en komen na ongeveer twee maanden weer terug bij “hun” familie. Bij calamiteiten van de au-pair, springt een Nederlandse collega tijdelijk in.

zorg_aupair

Dat is de 24-uurs thuiszorg door een au pair in een notendop. De kosten zijn ongeveer een kwart van wat dat zou kosten als het door Nederlandse organisaties zou worden uitgevoerd. Een win-win situatie voor iedereen: de oudere(n), de werkende au pair en het budget van de gezondheidszorg. De zorg au pair wordt doorgaans geheel uit het pgb betaald, een enkele uitzondering daargelaten.

Tot nog toe nemen de Oost-Europese vrouwen geen banen van Nederlandse verzorgenden in, omdat het intern wonen en werken hier nog niet echt is aangeslagen. De vakbond piept wel dat dat op den duur banen zal gaan kosten, maar dat valt nog maar af te wachten.

Uit artikelen in diverse kranten blijkt dat de zorgvragers intens gelukkig zijn dat ze thuis kunnen wonen, zonder constant hun familie en vrienden te belasten. Ze doen zoveel mogelijk zelf, hebben de regie over hun eigen leven en voelen zich stukken minder “ziek” dan dat ze in een verpleeghuis zouden moeten wonen. De verstandhouding met de twee vaste au pairs is prima, en als dat niet zo zou zijn, kan er worden gewisseld.

Bij het lezen over dit succesverhaal bekruipt mij weer dat kriebelige gevoel van: waarom kan dat niet gewoon hier in Nederland worden afgehandeld? Waarom moeten daar vrouwen uit Oost-Europa voor worden ingeschakeld? Kunnen Nederlandse verzorgenden deze job niet aan? Week op, week af bijvoorbeeld? De Oost-Europese vrouwen werken keurig 40 uur per week, ook al zijn ze intern. Niks mis mee…

De au pair dames kosten ongeveer €2.700 per maand. Daarvan gaat natuurlijk een deel naar de organisatie die deze zorg regelt. Die moet tenslotte ook goed draaien. Laat ze met €2.000 bruto naar huis gaan… Dat is minder dan dat onze verzorgenden verdienen, toegegeven. Het salaris van een verzorgende-IG kan oplopen tot €2.700 exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (2015).

Maar het is een stuk minder dan de €10.000 die 24-uurs zorg nu kost, zoveel weet ik wel. Wat is er op tegen om deze vorm van verzorging eens goed onder de loep te nemen en te kijken wat je met dat gat tussen €2.700 en €10.000 kunt winnen? Ik bestier geen grote budgets, maar mijn gezonde verstand zegt me dat hier winst moet liggen. Evenzeer voor al die mensen in de zorg die graag wat minder zouden willen werken, of zelfs half time.

Natuurlijk zijn er gradaties van zorg, met medische handelingen, wondverzorging en dergelijke. De au pairs leveren de basis thuiszorg en doen ook nog gezellige dingen met de zorgvrager, waar een “gewone” thuiszorgende absoluut geen tijd voor heeft, want die rent alweer de deur uit. Een bezoekje aan vrienden, familie, een uitstapje of wat winkelen? No way!

Voor de extra handelingen komen deskundige mensen speciaal langs. Zitten we nog lang niet aan die €10.000 die nu wordt begroot! Als we dit ‘model’ nu eens ‘op zijn Nederlands’ bekijken, zou dat dan niet heel leuk (voor de ouderen) en bezuinigend (voor ons allemaal) kunnen zijn? Dames, heren, politici, ambtenaren…?