Zorg-au-pair wapen tegen eenzaamheid bij ouderen

Zorg au pair: de oplossing

Al vaker verscheen er in de media dat zorg au-pairs een mogelijke oplossing voor knelpunten in de ouderenzorg kunnen zijn. Leest u hieronder het hele artikel over de oplossing van een zorg au-pair.

Het is goed om te weten dat het 24 Uurs Zorgloket bemiddelt in deze dag en nachtzorg met zorg-au pairs. Ouderen kunnen hierdoor zelfstandig thuis blijven wonen d.m.v. deze inwonende zorgmedewerkster/zorg-au pair. Zij is altijd aanwezig en verzorgt u of staat u bij op de momenten dat u het nodig heeft. Denk hierbij aan het ondersteunen in het huishouden, gezelschap bieden of persoonlijke verzorging geven. Alle soorten zorg zijn bespreekbaar. Wilt u meer informatie over onze zorg-au pairs, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u er graag meer over.

Bron: Tubantia 17 november 2015

Zorg-au-pair wapen tegen eenzaamheid bij ouderen

ENSCHEDE – Zorg-au-pairs zijn voor gemeenten een mogelijke oplossing voor knelpunten in de ouderenzorg. Ze kunnen mantelzorgers ontlasten en zijn een prima middel tegen eenzaamheid. Dat stelt Meltem Kaya, D66-gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze heeft in haar stad al een voorstel ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken en hoopt dat meer gemeenten aanhaken. Ook thuiszorgorganisatie Hof en Hiem in Friesland onderzoekt de mogelijkheden.

In Nederland werken nu naar schatting 5000 tot 7000 zorg-au-pairs. In Duitsland en Engeland is het fenomeen al veel langer ingeburgerd, in Nederland is het pas de laatste jaren in opkomst, als gevolg van bezuinigingen in de zorg. Veel zorg-au-pairs komen uit Oostbloklanden: de salarissen die hier worden betaald zijn voor vrouwen uit die landen vaak aantrekkelijker dan zorgsalarissen in het thuisland. Een zorg-au-pair woont in huis bij de cliënt, maar heeft een normaal arbeidscontract voor 40 uur per week. Grote voordeel is wel dat door de inwoning de zorg zeer flexibel kan worden ingezet.

Au pair

Naast deze inwonende zorgverlener zou er ook een ‘lichtere’ vorm van zorg-au-pair mogelijk moeten zijn, vindt het Amsterdamse gemeenteraadslid Meltem Kaya. Zij denkt daarbij meer aan au pairs zoals in gezinnen met kinderen. Die wonen ook bij het gezin in huis maar verlenen veel minder uren zorg en krijgen ook geen normaal salaris, maar een paar honderd euro zakgeld. In ruil daarvoor krijgen ze alle kans om Nederlands te leren en kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving.

Eenzame ouderen

Zo’n inwonende jongere zou ook voor eenzame ouderen een uitkomst zijn, denkt Kaya. “De vergrijzing neemt toe, maar gemeenten moeten steeds meer bezuinigen. Je staat dus voor de uitdaging om met minder middelen de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Daarvoor moet je op zoek naar nieuwe manieren. Begin dit jaar liet Tuiszorgorganisatie Hof en Hiem door HBO-studenten onderzoeken op welke manier au pairs ingezet kunnen worden in de thuiszorg. Manager Harrie Dijkstra: “De regelgeving legt nu beperkingen op, bijvoorbeeld omdat de au pairs niet bij alleenstaanden mogen wonen. Maar juist die groep voelt zich ’s nachts vaak onveilig en heeft gebrek aan sociale contacten. Voor hen zou een inwonende au pair een uitkomst zijn. Die zorgt voor aanspraak en een wakend oog, kan bijvoorbeeld helpen met de boodschappen. En de dienstverlening is wederkerig: de oudere helpt de au pair met het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur.”

Taal

Uit het onderzoek van de studenten bleek wel dat de taal een groot probleem kan zijn. Om in de praktijk te ervaren waar een au pair nog meer op stuit, begint Hof en Hiem deze maand met vervolgonderzoek. Vier studenten gaan een aantal weken bij ouderen inwonen om te kijken waar de haken en ogen voor beide partijen zitten. Afhankelijk van hun bevindingen gaat Hof en Hiem kijken hoe de zorg-au-pair kan worden ingepast.