Zorgindicatie

Aanvragen zorgindicatie

Wanneer u of uw naaste zorg nodig heeft dan moet er eerst vastgesteld worden welke zorg men nodig heeft en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. Dit staat beschreven in de zorgindicatie. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg – 088-789 10 00). Hieronder wordt beschreven hoe een CIZ zorgindicatie aanvragen (ook wel de CIZ aanvraag genoemd) in zijn werk gaat.

Een zorgindicatie aanvragen in 4 stappen

 1. De CIZ indicatie aanvraag

  CIZ zorgindicatie aanvragen

Hoe doe ik een CIZ aanvraag?
U kunt een zorgindicatie per post aanvragen of u kiest ervoor om digitaal de zorgindicatie aanvraag te doen bij het CIZ. Op de link van het CIZ kunt u, uw CIZ indicatie digitaal aanvragen. Voor de aanvraag per post dient u het aanvraagformulier in te vullen, deze kunt u hier downloaden. Het aanvraagformulier verzendt u naar de volgende contactgegevens: CIZ, Postbus 2690, 3500 GR Utrecht, Fax: 088 – 789 10 11, e-mail: info@ciz.nl

Benodigde gegevens CIZ aanvraag

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
 • Medisch en niet medische gegevens over u/uw situatie zoals een diagnose
 • Indien aanwezig verzendt u het zorgplan mee

Vult u het formulier voor iemand anders in?
U stuurt een ondertekende machtiging mee. De machtiging kunt u terugvinden op CIZ.nl.

Is uw aanvraag verzonden?
U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van het CIZ.

 1. Contact met het CIZ

Is uw aanvraag volledig?
Als de aanvraag volledig is, dan ontvangt u over het algemeen binnen 6 weken het indicatiebesluit.

Is er meer informatie nodig voor een volledige aanvraag?
Het CIZ vraagt de behoevende gegevens schriftelijk of telefonisch bij u op of een medewerker van het CIZ bij u thuis komt voor een gesprek of tijdens het spreekuur. Uw mantelzorger of directe naasten mag aansluiten bij dit gesprek.

 1. Indicatiebesluit

 • Het indicatiebesluit wordt aan u mondeling toegelicht.
 • U ontvangt, over het algemeen binnen 6 weken, het indicatie besluit per brief. In de brief staat uw contactpersoon van het CIZ vermeld.
 • Het zorgkantoor ontvangt automatisch het bericht dat u toegang heet tot de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 1. Zorgkantoor

Na het indicatiebesluit regelt u uw zaken met het Zorgkantoor dat gevestigd is in uw regio. Het Zorgkantoor kan u helpen met bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoe wilt u zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Wat is het persoonsgebonden budget (PGB)?    Hoe vraag ik een PGB aan?

Indien u meer informatie behoeft over het aanvragen van een CIZ indicatie dan kunt u ook bellen naar het CIZ via nummer 088-789 10 00 of de website CIZ bezoeken. Indien u meer informatie over CIZ wenst te ontvangen én 24 uurs zorg nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.