Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en Zorgprofielen

24 Uurszorgloket biedt een uniek en betaalbaar concept: vaste zorgverleners komen voor een langere periode bij jouw dierbare in huis wonen en gaan mee in uw dagritme. Vooraf wordt er bepaald wat de zorgbehoefte is, zodat de zorg volledig op maat wordt gerealiseerd. Door het in huis nemen van een inwonende zorgverlener, worden mantelzorgers ontzorgt. Op deze manier is er de vrijheid om te genieten van alle bijzondere momenten met jouw dierbare.

De meeste mensen betalen dit vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor een PGB dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Zorgzwaartepakketten zijn als het ware zorgprofielen. Tegenwoordig wordt dit dan ook niet meer zorgzwaartepakket genoemd, maar zorgprofiel. Voor veel mensen is het onduidelijk wat zorgprofielen/zorgzwaartepakketten precies zijn en waar deze voor dienen. Om die reden nemen wij u kort mee door de zorgprofielen/zorgzwaartepakketten. Wat zijn zorgprofielen/zorgzwaartepakketten? Welke zorgprofielen/zorgzwaartepakketten zijn er? Kom ik in aanmerking voor een zorgprofiel/zorgzwaartepakket en wat kan ik er vervolgens mee? Wij geven antwoord op al deze vragen. 

Wat zijn zorgprofielen (zorgzwaartepakketten)?

zorgzwaartepakketten

Omdat niet iedereen evenveel zorg nodig heeft, heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indeling gemaakt in zorgprofielen/zorgzwaartepakket voor verpleging en verzorging. In het zorgprofiel, voorheen dus zorgzwaartepakket, staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel uur hiervoor gemiddeld per week beschikbaar zijn. Een zorgprofiel is dus een pakket met daarin de soort zorg die past bij uw zorgbehoefte. Ook wel ‘de zorgzwaarte’ genoemd.

Afhankelijk van de zorgzwaarte kan een zorgprofiel (zorgzwaartepakket) bestaan uit:

 • Directe hulp in de vorm van begeleiding, verzorging en verpleging;
 • Eventueel benodigde behandelingen;
 • Hulp op afroep;
 • Kosten voor zorgverleners die op elk moment van de dag aanwezig zijn;
 • Voorzien van maaltijden;
 • Huishoudelijke taken;
 • Ondersteuning op persoonlijk vlak, zoals vrijetijdsbesteding.

Welke zorgprofielen (zorgzwaartepakketten) zijn er?

Niet iedereen met een zorgindicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen zorgzwaartepakketten (ZZP’s) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De profielen hebben nu namen, maar waren tot 2015 nummers.  Er werden zeven verschillende zorgprofielen onderscheiden, VV 4 tot en met VV 10. 24 Uurszorgloket richt zich met name op de zorgprofielen 4 t/m 8. In de onderstaande tabel worden de verschillende zorgprofielen/zorgzwaartepakketten kort toegelicht.

Nummers van voormalige zorgzwaartepakketten
Naam van nieuwe zorgprofiel/zorgzwaartepakket
Sector Verpleging en Verzorging (VV)
VV 4 (ook wel zorgindicatie 4) Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Kom ik in aanmerking voor een zorgprofiel (zorgzwaartepakket) en wat kan ik er vervolgens mee?

Of u in aanmerking komt voor een zorgprofiel/zorgzwaartepakket wordt bepaald bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij kijken of u in aanmerking komt voor een ZZP en zo ja, welk zorgprofiel het beste past bij uw zorgbehoefte. Om in aanmerking te komen voor een zorgindicatie dienen er verschillende zaken op u van toepassing te zijn, namelijk;

 • U dient dagelijks zorg nodig te hebben in een beschermde omgeving (bijvoorbeeld onder toezicht van zorgverleners);
 • U heeft zorg nodig in een woonsituatie die afgestemd is op uw beperkingen.

Lees hier hoe u een zorgindicatie aanvraagt.

Wanneer u een zorgindicatie hebt verkregen zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen. U kunt:

 • Gaan wonen in een voorziening die u de juiste verzorging en woonruimte biedt;
 • Thuis blijven wonen en een externe aanbieder de opdracht geven om de passende zorg te leveren;
 • Thuis blijven wonen en zelf de passende zorg in te kopen door middel van het persoonsgebonden budget (PGB).

Uw zorg betalen vanuit het PGB

Vaak is het mogelijk om de, door de CIZ toegekende, zorg te betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Maar wat is een PGB precies en hoe kan ik deze verkrijgen? U leest er meer over op onze PGB pagina.

Ieder zorgprofiel beschikt over een eigen bedrag aan persoonsgebonden budget. Om meer te weten te komen over de verschillende tarieven verwijzen wij u door naar de tarieventabel PGB 2021. Belangrijk om te weten is dat het hierbij gaat om een indicatie en om gemiddelde bedragen. Het exacte bedrag verschilt per individuele situatie.

Zorgprofiel/ zorgzwaartepakket 4: 24 uurs zorg via het 24 Uurszorgloket

Wanneer u beschikt over zorgprofiel of zorgzwaartepakket 4 biedt inwonende zorg via 24 Uurszorgloket de uitkomst. Er komt een zorgverlener inwonen die ondersteuning en begeleiding biedt bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan opstaan, aankleden, eten koken en boodschappen doen. Let op: wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden.

Beschikt u over zorgprofiel/zorgzwaartepakket 4? Het is dan mogelijk om de bemiddeling bij 24 uurs zorg aan huis te betalen vanuit het PGB. Wilt u meer informatie ontvangen over de diensten van 24 Uurszorgloket? Lees dan hier meer over het werk dat wij verrichten. U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan via 0800-644444 of stuur een mailtje naar info@24uurszorgloket.nl.