Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) en Zorgprofielen


Het 24 Uurs Zorgloket bemiddelt in de 24 uurs zorg aan huis. De meeste klanten betalen dit vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor een PGB dient u in het bezit te zijn van een zorgindicatie. Een zorgindicatie is een zorgprofiel. Dit werd voorheen een zorgzwaartepakket genoemd. Voor veel mensen is het onduidelijk wat zorgprofielen (voorheen dus zorgzwaartepakketten) precies zijn en waar deze voor dienen. Om die reden nemen wij u kort mee door de zorgprofielen. Wat zijn zorgprofielen? Welke zorgprofielen zijn er? Kom ik in aanmerking voor een zorgprofiel en wat kan ik er vervolgens mee? Wij geven antwoord op al deze vragen. 

Wat zijn zorgprofielen (zorgzwaartepakketen)?

Omdat niet iedereen evenveel zorg nodig heeft, heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indeling gemaakt in zorgprofielen voor verpleging en verzorging. In het zorgprofiel staat beschreven waar u hulp bij nodig heeft en hoeveel uur hiervoor gemiddeld per week beschikbaar zijn. Een zorgprofiel is dus een pakket met daarin de soort zorg die past bij uw zorgbehoefte. Ook wel ‘de zorgzwaarte’ genoemd.

Afhankelijk van de zorgzwaarte kan een zorgprofiel (zorgzwaartepakket) bestaan uit:

 • Directe hulp in de vorm van begeleiding, verzorging en verpleging;
 • Eventueel benodigde behandelingen;
 • Hulp op afroep;
 • Kosten voor zorgverleensters die op elk moment van de dag aanwezig zijn;
 • Voorzien van maaltijden;
 • Huishoudelijke taken;
 • Ondersteuning op persoonlijk vlak, zoals vrijetijdsbesteding.

Welke zorgprofielen (zorgzwaartepakketten) zijn er?

 Niet iedereen met een zorgindicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen zorgzwaartepakketten (ZZP’s) genoemd. Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De 

profielen hebben nu namen, maar waren tot 2015 nummers.  Er werden zeven verschillende zorgprofielen onderscheiden, VV 4 tot en met VV 10. Het 24 Uurs Zorgloket richt zich met name op de zorgprofielen 4 t/m 8. In de onderstaande tabel worden de verschillende zorgprofielen toegelicht.

Nummers van voormalige zorgzwaartepakketten

Naam van nieuwe zorgprofiel/zorgzwaartepakket

 

Sector Verpleging en Verzorging (VV)

VV 4 (ook wel zorgindicatie 4)

 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

VV 5

 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

VV 6

 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

VV 7

 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

VV 8

 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

 

VV 9b

 Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

VV 10

 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Kom ik in aanmerking voor een zorgprofiel en wat kan ik er 

vervolgens mee?

Of u in aanmerking komt voor een zorgprofiel wordt bepaald bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken of u in aanmerking komt voor een ZZP en zo ja, welk zorgprofiel het beste past bij uw zorgbehoefte. Om in aanmerking te komen voor een zorgindicatie dienen er verschillende zaken op u van toepassing te zijn, namelijk;

 

 • U dient dagelijks zorg nodig te hebben in een beschermde omgeving (bijvoorbeeld onder toezicht van zorgverleensters);
 • U heeft zorg nodig in een woonsituatie die afgestemd is op uw beperkingen.

Lees hier hoe u een zorgindicatie aanvraagt.

Wanneer u een zorgindicatie hebt verkregen zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen. U kunt:

 • Gaan wonen in een voorziening die u de juiste verzorging en woonruimte biedt;
 • Thuis blijven wonen en een externe aanbieder de opdracht geven om de passende zorg te leveren;
 • Thuis blijven wonen en zelf de passende zorg in te kopen door middel van het persoonsgebonden budget (PGB).

Uw zorg betalen vanuit het PGB

Vaak is het mogelijk om de door de CIZ toegekende zorg volledige te betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Maar wat is een PGB precies en hoe kan ik deze verkrijgen? U leest er meer over op onze PGB pagina.

Ieder zorgprofiel beschikt over een eigen bedrag aan persoonsgebonden budget. Om meer te weten te komen over de verschillende tarieven verwijzen wij u door naar de tarieventabel PGB 2019. Belangrijk om te weten is dat het hierbij gaat om een indicatie en om gemiddelde bedragen. Het exacte bedrag verschilt per individuele situatie.

24 uurs zorg van het 24 Uurs Zorgloket

Het 24 Uurs Zorgloket bemiddeld bij 24 uurs zorg aan huis. De zorgverleensters ondersteunen bij alle dagelijkse 

activiteiten (Aankleden, boodschappen doen en huishouden). Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van medicijnen) noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden.

De 24 uurs dag- en nachtzorg is in bijna alle gevallen volledig betaalbaar vanuit het PGB. U koopt dus zelf bij o

ns uw zorg in door middel van uw PGB. Wilt u meer informatie ontvangen over de diensten van het 24 Uurs Zorgloket? Lees dan hier meer over het werk dat wij verrichten.  U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan via 0800-644444 of stuur een mailtje naar info@24uurszorgloket.nl.