Privé: ZZP 4 en ZZP 5: Wanneer wordt inwonende zorg volledig vergoed vanuit het PGB?

ZZP 4

Bij het 24 Uurszorgloket bemiddelen wij bij 24 uurs zorg aan huis (ook wel inwonende zorg genoemd). Dat wilt zeggen dat er een zorgverlener komt inwonen die ondersteuning, begeleiding en zorg biedt bij alle dagelijkse levensverrichtingen. Deze vorm van zorg is in bijna alle gevallen betaalbaar vanuit het persoonsgebonden budget. Dit is een budget waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen bij een zorgaanbieder naar keuze.

Omdat wij veel vragen krijgen over de betaling van 24 uurs zorg met behulp van het PGB, proberen wij u in dit artikel duidelijkheid te verschaffen. Lees hieronder meer over de verschillende zorgprofielen zoals ZZP 4 en ZZP5.

Zorgzwaartepakketten (zorgprofielen)

Om in aanmerking te komen voor de inwonende zorg via 24 Uurszorgloket, dient u in het bezit te zijn van een zogenaamd zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket genoemd). In een zorgprofiel staat beschreven op welke zorg u recht heeft en wat de hoeveelheid van de zorg dient te zijn. In de onderstaande tabel worden de verschillende zorgprofielen weergegeven:

Zorgzwaartepakket Zorgprofiel
VV 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
VV 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
VV 9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Lees hier meer over hoe u een zorgprofiel kunt aanvragen. Afhankelijk van het zorgprofiel wat u krijgt toegewezen, wordt de hoogte van het persoonsgebonden budget bepaald.

Tarieventabel persoonsgebonden budget

Ieder jaar wordt er een nieuwe tarieventabel gepubliceerd met betrekking tot het persoonsgebonden budget. In de tarieventabel is weergegeven welk budget wordt toegewezen aan de verschillende zorgprofielen (zorgindicaties).

Voor ZZP 4 geldt een vergoeding van €41.037 en voor ZZP 5 geldt een vergoeding van €55.678 . Deze bedragen gelden voor het jaar 2019.

Bekijk hier de volledige tarieventabel PGB 2021.

Wanneer kan inwonende 24 uurs zorg volledig vergoed worden vanuit het Persoonsgebonden budget?

De reguliere tarieven voor inwonende zorg bemiddeld door het 24 Uurszorgloket bedragen €50.640 op jaarbasis (€4220 per maand). Wanneer we dit bedrag naast de vergoedingen vanuit het PGB leggen kunnen we concluderen dat de 24 uurs zorg voor mensen met zorgzwaartepakket 5, volledig te betalen is vanuit het PGB. Vanuit het PGB ontvangt u €55.678 op jaarbasis, daar waar de inwonende zorg €50.640 bedraagt. Op die manier houdt u nog €5.038 over voor eventuele andere zorg (bijvoorbeeld kosten voor thuiszorg, wanneer medicijnen of injecties toegediend, dienen te worden).

Ook voor mensen met zorgzwaartepakket 4 geldt dat zij de inwonende zorg volledig kunnen betalen vanuit het persoonsgebonden budget. Ondanks dat de vergoeding vanuit het PGB voor ZZP 4 lager is dan de kosten voor inwonende zorg bemiddeld door het 24 Uurszorgloket, bestaat toch de mogelijkheid dit volledig te vergoeden. Voor mensen binnen ZZP 4 bestaat de zogenaamde EKT-regeling. EKT staat voor extra kosten thuis. Wanneer een zorgbehoevende beschikt over een PGB vanuit de wet langdurige zorg, komt hij/zij in aanmerking voor de betreffende EKT-regeling. Hieronder leest u hoe u met de betreffende EKT-regeling dient om te gaan.

EKT-regeling aanvragen

Voor extra kosten thuis bestaat er voor mensen binnen ZZP 4 bestaat de EKT-regeling. Een EKT-regeling aanvragen doet u via uw zorgkantoor. Bij het zorgkantoor dient u een verzoek in waarbij u beschrijft dat er meer budget nodig is om de ondersteuning, zorg en begeleiding zo goed mogelijk te organiseren. Wanneer u deze aanvraag heeft ingediend, en het zorgkantoor gaat akkoord, dan kan de zorgbehoevende maximaal 25% van de reeds verkregen vergoeding, extra ontvangen.

Kortom, met behulp van de EKT-regeling is de inwonende zorg aan huis, volledig vanuit het persoonsgebonden budget te betalen. Dit betekent dat er voor u geen extra kosten verbonden zullen zijn aan de inwonende zorg aan huis.

Wilt u liever de inwonende zorg betalen zonder gebruik te maken van het persoonsgebonden budget? Dat kan uiteraard ook! Vraag dan hier uw kostenoverzicht aan.

Contact

Heeft u nog vragen over ZZP 4 of over de betaling van 24 uurs zorg aan huis? Of wilt u meer weten over wat wij doen? Neem gerust eens contact met ons op via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.