ZZP 5: veilig en vertrouwd thuis blijven wonen met 24 Uurszorgloket

zzp 5In de huidige tijd zijn er diverse vormen van zorg beschikbaar die ervoor zorgen dat mensen met een ZZP 5-indicatie langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 24 Uurszorgloket biedt een uniek concept voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, maar toch thuis willen blijven wonen: inwonende zorg, waarbij een vaste zorgverlener zich volledig richt op het welzijn en de zorgbehoeften van u of uw dierbare.

Zelfstandig thuis blijven wonen is volledig betaalbaar vanaf zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5). Bepaalde vormen van dementie komen steeds vaker voor, zoals Vasculaire Dementie of Alzheimer. De laatste jaren zijn er steeds meer mensen die, ondanks dat ze lijden aan een vorm van dementie, zelfstandig thuis willen blijven wonen in de vertrouwde woon- en leefomgeving.

Inwonende zorg volledig betaalbaar vanaf zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5)

Als u of uw naaste lijdt aan een vorm van dementie dan heeft u recht op passende zorg. U kunt ervoor kiezen om deze zorg zelf in te kopen middels een persoonsgebonden budget. De hoogte van het persoonsgebonden budget is afhankelijk van de zorgindicatie die u van het CIZ krijgt. Als u of uw naaste intensief toezicht en begeleiding nodig heeft, dan wordt in de meeste gevallen ZZP 5 afgegeven door het CIZ. ZZP 5 voor verpleging en verzorging sluit goed aan op de zorgbehoefte die nodig is bij intensieve dementiezorg. Bij ZZP 5 is het budget dat u of uw naaste mag gebruiken om zorg in te kopen (in 2021), € 54.280. Dat betekent dat u met een ZZP 5 maandelijks € 4523,33 beschikbaar heeft om zorg in te kopen bij een zorgaanbieder naar keuze.

Professionele zorg in huis

U of uw naaste wordt al geholpen met de hulp en begeleiding van mantelzorgers. Als de dementie zich in een verder gevorderd stadium bevindt dan is er 24 uur toezicht en begeleiding nodig. Deze intensieve zorg kan vaak niet alleen door mantelzorgers gedragen worden. Een inwonende zorgverlener is dan in veel gevallen een passende oplossing om, ondanks de intensieve dementie zorgvraag, in de vertrouwde woon- en leefomgeving te kunnen blijven wonen.

Een vaste zorgverlener woont voor een langere periode bij u of uw naaste in en biedt individuele begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Een inwonende zorgverlener helpt de cliënt en daarmee ook zijn of haar dierbaren. Mantelzorgers krijgen meer vrijheid en hebben meer tijd voor leuke activiteiten met de cliënt. Een inwonende zorgverlener kost via 24 Uurszorgloket maandelijks gemiddeld € 4220,-. Met behulp van zorgzwaartepakket (ZZP 5) 5 is dat dus goed te betalen. U heeft zelfs een flink bedrag over om overige zorg in te kopen.

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Meer informatie ontvangen?

Meer informatie ontvangen? Neem contact op via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl.