ZZP 5: veilig en vertrouwd thuis blijven wonen met 24 Uurszorgloket

In de huidige tijd zijn er diverse vormen van zorg beschikbaar die ervoor zorgen dat mensen met een ZZP 5-indicatie langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bij 24 Uurszorgloket bieden wij een uniek concept voor mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, maar toch graag in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven: inwonende zorg. Hierbij richt een vaste zorgverlener zich volledig op het welzijn en de zorgbehoeften van u of uw dierbare.

Zelfstandig thuis blijven wonen is volledig betaalbaar vanaf zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5). Steeds vaker komen vormen van dementie zoals Vasculaire Dementie en Alzheimer voor. Veel mensen met dementie geven er de voorkeur aan om, ondanks hun ziekte, zelfstandig thuis te blijven wonen in hun vertrouwde woonomgeving.

Inwonende zorg volledig betaalbaar vanaf zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5)

Wanneer u of uw naaste lijdt aan een vorm van dementie, heeft u recht op passende zorg. Deze zorg kunt u zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). De hoogte van dit budget is afhankelijk van de zorgindicatie die u van het CIZ ontvangt. Bij intensieve zorgbehoeften wordt vaak ZZP 5 toegekend. Deze indicatie sluit perfect aan bij de behoeften van mensen die intensieve zorg en toezicht nodig hebben. Bekijk de tarieven hier.

Professionele zorg in huis

Met de hulp en begeleiding van mantelzorgers kunnen veel mensen met dementie thuis blijven wonen. Wanneer de zorgvraag intensiever wordt, is 24-uurs toezicht en begeleiding noodzakelijk. Mantelzorgers kunnen deze intensieve zorg vaak niet alleen dragen. Een inwonende zorgverlener kan dan een passende oplossing zijn, zodat uw naaste in de vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Een vaste zorgverlener woont langdurig bij u of uw naaste in en biedt persoonlijke begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Dit ontlast de mantelzorgers, die hierdoor meer tijd en vrijheid hebben om leuke activiteiten met hun dierbare te ondernemen. Met een ZZP 5-indicatie is deze zorg goed betaalbaar, en blijft er zelfs budget over voor aanvullende zorg

Bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Meer informatie ontvangen?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze inwonende zorg of heeft u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0800-6444444 of info@24uurszorgloket.nl. Ons team staat klaar om u te helpen.