Tarieven

Tarieven 24 uurs zorg PGB

De zorg door een inwonende zorgverlener kost u niets!

Het Nederlandse zorgsysteem is zo ingericht dat de kosten voor de inwonende zorgverlener volledig vergoed worden.  U en de overheid hebben deze kosten doormiddel van het betalen van premies voor u gereserveerd. De maandelijkse factuur ad. €3600,- wordt betaald door de Sociale Verzekering Bank (SVB). Indien u een zorgvraag heeft krijgt u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De hoogte van deze indicatie bepaald welk budget u krijgt. Met behulp van het persoonsgebonden budget kunt u de volledige zorg van een inwonende zorgverlener betalen. De inwonende zorg via het 24 Uurszorgloket is op die manier voor iedereen, kapitaalkrachtig of niet, toegankelijk.

Heeft u geen zorg-indicatie maar wilt u ook gebruik maken van een inwonende zorgverlener dan is dat uiteraard ook mogelijk, echter dient u dan het maandbedrag zelf te bekostigen.

Naast de kosten voor de zorg dient u twee keer per jaar rekening te houden met een feestdagenuitkering (met Pasen en Kerstmis) van €272,- omdat de zorgverleners tijdens deze feestdagen moeten werken. Per jaar kunt u één van deze twee feestdagenuitkeringen laten vergoeden vanuit het PGB. De formulieren hiervoor worden door ons voor u geregeld.

Als laatste dient u rekening te houden met de reiskosten van de zorgverlener. Deze kosten bedragen minimaal €90,- en maximaal €150,- per enkele reis. Deze kosten kunnen eventueel betaald worden middels het verantwoordingsvrije bedrag* welke u kunt laten uitbetalen van het persoonsgebonden budget naar de rekening van de Budgethouder.

* Het verantwoordingsvrije bedrag is een percentage van uw PGB waarover u geen verantwoording hoeft af te leggen bij het zorgkantoor waar u het geld aan uitgeeft.  

De feiten op een rijtje:

  • Vanuit uw PGB wordt de inwonende zorg betaald;
  • De reiskosten kunnen vanuit het verantwoordingsvrije bedrag worden betaald;
  • U betaalt jaarlijks eenmalig €272,- voor de feestdagenuitkering;
  • U zorgt voor kost en inwoning, het 24 Uurszorgloket zorgt voor de zorg.

Lees hier meer over inwonende zorg »

In welke zorg bemiddelt het 24 Uurs Zorgloket:

Standaard kosten voor begeleiding individueel, verzorging en verpleging bedragen per 01-01-2021:

Huishoudelijke verzorging €3.460,00                        per maand
Huishoudelijk en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel €3.600,00                        per maand
Huishoudelijke en persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en verpleging €3.960,00 – €4.250,00 per maand

* De zorgverlener heeft recht op een feestdagenuitkering indien zij werkt tijdens Pasen en Kerst (272,-) , dit zijn erkende uitkeringen en kunnen uit het persoonsgebonden budget betaald worden.

* Indien er meerdere personen in de woning wonen, die geen zorg nodig hebben, dan is de opslag € 200,- per maand. 

Wat zijn de vergoedingen vanuit de WLZ via het PGB 2021?

Het merendeel van de cliënten van het 24 Uurs Zorgloket ontvangen een persoonsgebonden budget (PGB) om de zorg in te kopen en vallen onder de Wet Langdurige Zorg. De 24 uurs zorg die het 24 Uurszorgloket biedt is 100% betaalbaar uit het PGB.

Bekijk hier de tarieventabel WLZ 2021 »

Wilt u meer te weten over wat het PGB is en hoe u dit kunt inzetten?

Lees hier meer over het PGB/WLZ »

.