Training zorgverleners bij 24 Uurszorgloket

Bij 24 Uurszorgloket streven we ernaar om de beste inwonende zorg te bieden aan iedereen die dit nodig heeft. Ons unieke concept zorgt er al meer dan 10 jaar voor dat uw dierbaren in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ondersteund door professionele en warme zorgverleners. Op deze pagina nemen we u graag mee in hoe wij onze zorgverleners, door middel van een meerdaagse training, voorbereiden op de inwonende zorg die u wenst.

In de onderstaande video nemen we u mee achter de schermen gedurende een van onze meerdaagse interne trainingen. Hier krijgt u te zien hoe we ervoor zorgen dat elke zorgverlener volledig is uitgerust met de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor het bieden van de beste zorg.

De reden van deze training

Bij 24 Uurszorgloket vinden wij het belangrijk dat de zorgverleners eerst bij ons intern komen voor een persoonlijke meerdaagse training van 24 Uurszorgloket. Dit heeft verschillende redenen:

  • Goede start van zorg begint met een goede voorbereiding
    De complexiteit van inwonende zorg vereist specifieke vaardigheden en kennis van onze zorgverleners. Onze training zorgt ervoor dat zorgverleners niet alleen bekwaam zijn in de dagelijkse zorgtaken (ADL zorg), maar we leren ze ook om goed om te gaan met uitdagende situaties en culturele verschillen. Uw aangewezen zorgcoördinator kent uw zorgbehoeftes en weet wat u belangrijk vindt. Om ervoor dat de start van zorg soepel verloopt bespreekt uw aangewezen zorgcoördinator uw zorgplan door en wordt er, indien nodig, geoefend met speciale technieken zoals het werken met een tillift.
  • Matchen van cliënt – zorgverlener
    Uw vaste zorgcoördinator brengt bij een intakegesprek uw zorgvraag in beeld. Echter kijken wij ook verder: wie is het mens achter de zorgvraag? Bij inwonende zorg is het creëren van een match tussen zorgverlener en cliënt belangrijk. Tijdens de meerdaagse interne training leren wij de zorgverleners goed kennen en zien wij hoe de zorgverleners handelen in bepaalde situaties. Dit helpt ons u te adviseren in een geschikte kandidaat zorgverlener.
  • Vertrouwen in 24 Uurszorgloket
    Wonen en werken in een ander land, dat kan best spannend zijn! Doordat wij de zorgverleners eerst een aantal dagen op onze locatie verwelkomen leert de zorgverlener ons en wij de zorgverlener goed kennen. Bij 24 Uurszorgloket vinden het belangrijk de zorgverleners warm te verwelkomen zodat zij zich op hun gemak voelen bij 24 Uurszorgloket. Zo gaan de zorgverleners voorbereidt en met vertrouwen naar hun cliënt, zal de start van zorg soepel verlopen en voelen de zorgverleners de ruimte om contact met ons op te nemen als ze hulp nodig hebben.

Wat leren onze zorgverleners tijdens deze training?

In deze meerdaagse training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de Nederlandse wet- en regelgeving, de Nederlandse cultuur en gewoontes, omgaan met dementie en andere ziektebeelden, medische en huishoudelijke taken en het herkennen en inspelen op de behoeften van cliënten. Daarnaast ontvangen onze zorgverleners ook een praktijktraining.

De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van zorg is een belangrijk onderwerp van de training, hier zijn de zorgverleners vaak nog niet mee bekend. De regels over werktijden en de vrije tijd van de zorgverlener worden besproken. Wanneer een zorgverlener meer dan 40 uur per week aan zorg verleend, dan dient dit gecommuniceerd te worden met de werkgever van de zorgverlener. Mocht dit het geval zijn, dan overlegt 24 Uurszorgloket met de cliënt en diens contactpersoon tot een passende oplossing. Denk hierbij aan het inzetten van extra thuiszorg, een tweede zorgverlener of een toepassing technologie.

Ook wordt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) behandeld tijdens deze training. Deze wet is er om ervoor te zorgen dat cliënten zoveel mogelijk hun vrijheid behouden. Het uitgangspunt van de Wet Zorg en Dwang is geen onvrijwillige zorg, behalve wanneer het niet anders kan voor mensen met dementie en mensen met een beperking. Zo mag er bijvoorbeeld geen deur worden afgesloten. Ook het omhoog zetten van een bed rekje mag niet zomaar worden toegepast, deze handeling beperkt namelijk de bewegingsvrijheid van de cliënt. We bekijken en bespreken per situatie of het strikt noodzakelijk is in de zorgverlening voor een client en leggen deze afspraken vast in het zorgplan. We gaan op zoek naar goede alternatieven om de vrijheid van de cliënt maximaal te behouden.

In dit gedeelte van de training komen de belangrijkste onderwerpen aanbod, gerelateerd aan het leven in Nederland. Zo bespreken we onderwerpen als, wie te bellen in nood, hoe het openbaar vervoer werkt en hoe de gezondheidszorg werkt in Nederland.

Maar ook de simpelere zaken zoals het scheiden van het afval, bij welke winkels een zorgverlener terecht kan voor bepaalde producten en welke feestdagen er gevierd worden. Ook noemen we leuke feiten over Nederland, zodat de zorgverleners kennismaken met de Nederland en haar cultuur.

Omdat het grootste deel van de cliënten lijden aan een vorm van dementie, besteden we veel aandacht aan dit onderwerp. Dit ziektebeeld vraagt ook wat extra aandacht omdat dementiezorg in Nederland verschilt met dementiezorg in de landen waar de zorgverleners vandaan komen. We bespreken hoe we in Nederland met dementie omgaan, zo weten de zorgverleners wat ze wel en niet moeten doen.

Tijdens dit gedeelte van de training is er ook ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over elkaars ervaring met dementie. ‘Wat is jouw ervaring?’ en ‘hoe zou jij handelen in deze situatie?’ Zo ontstaan er mooie dialogen en leert men van elkaars ervaringen.

Naast Dementie en Alzheimer bespreken we ook andere ziektebeelden en veel voorkomende problemen bij ouderen. Mocht het voorkomen dat een zorgverlener te maken krijgt met een ander ziektebeeld, dan wordt ook hier dieper op ingegaan tijdens de training. Wilt u meer lezen over de ziektebeelden waarmee wij werken, klik dan hier.

Verder leggen we uit was persoonsgerichte zorg en belevingsgerichte zorg is, in de praktijkles komt terug hoe ze dit kunnen toepassen. In de Nederlandse gezondheidszorg wordt ingezet op de zelfredzaamheid van de cliënt op basis van eigen regie. Wat kan een cliënt nog en hoe kunnen we ze ondersteunen door middel van passende activiteiten?

Het is belangrijk dat onze zorgverleners proactief zijn in het voorkomen van bijkomende aandoeningen die het welzijn van cliënten kunnen beïnvloeden. Tijdens de trainingen benadrukken we alertheid voor mogelijke gezondheidsrisico’s zoals doorligplekken, blaasontsteking, en uitdagingen met betrekking tot huidverzorging, vochtbalans en een adequaat dieet.

Door deze onderwerpen in de training te behandelen, wordt er voorkomen dat deze bijkomende aandoeningen problemen opleveren tijdens de inwonende zorgverlening. Tijdens de training bespreken we ook de zorgkaart en het zorgleefplan van de client door. Samen bekijken we de zorgdoelen en wat belangrijk is voor de client in de voortzetting van zijn dagelijkse gebruiken en waar de zorgverlener kan ondersteunen. Eventuele gezondheidsrisico’s die in beeld zijn bij de client worden doorgesproken met de zorgverlener en geven we een instructie over het maken van een rapportage in het ECD.

De praktijktraining

In de meerdaagse training valt ook een onderdeel waarin de zorgverleners aan de slag gaan in de praktijk. De zorgverleners oefenen met realistische scenario’s en gebruiken hulpmiddelen die ze in de dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Op onze trainingslocatie in Geffen, zijn hulpmiddelen aanwezig die veel voorkomen bij de cliënten thuis. Denk hierbij aan tilliften, steunkousen en pictogrammen kaarten. Met deze hulpmiddelen wordt er door de zorgverleners, onder begeleiding, geoefend in de praktijk. Ook verplaatsen de zorgverleners zich in de cliënten, zo ervaren ze hoe het is om in een tillift te zitten en hoe het is om steunkousen aan te hebben.

Een ander leuk onderdeel van de praktijktraining is het koken van Nederlandse gerechten. De Nederlandse keuken is namelijk erg verschillend vergeleken met de Poolse en Portugese keuken. Hierin bespreken we ook de tijden waarop de gemiddelde Nederlander eet, maar ook wat ze veelal eten. Tijdens de lunch gaan we ook daadwerkelijk een Nederlandse maaltijd bereiden en eten.

Activiteiten

Tijdens de praktijktraining gaan we in op welke activiteiten de zorgverleners kunnen doen met hun cliënten. Op de trainingslocatie zijn er veel materialen aanwezig waarbij zien wat er allemaal mogelijk is. Ook ontvangen de zorgverleners tijdens de training een map waarin alle informatie is opgenomen die ze tijdens de training hebben geleerd. In deze map staan ook 100 activiteiten beschreven die de zorgverleners kunnen uitvoeren met hun cliënten, om hen zo actief mogelijk te houden.

Onze Online Academy

Om onze zorgverleners op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de zorg en om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, bieden wij toegang tot onze eigen Online Academy. Via een door 24 Uurszorgloket ontwikkeld portaal hebben zij toegang tot een breed scala aan trainingen en modules, die zij kunnen volgen wanneer zij willen. Deze modules omvatten onderwerpen zoals de Nederlandse taal, de basisprincipes van dementiezorg en meer gespecialiseerde trainingen.

De zorgverleners hebben allemaal een tablet van 24 Uurszorgloket om gemakkelijk toegang te krijgen tot deze Online Academy. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze zorgverleners voortdurend hun kennis en vaardigheden kunnen verbreden, waarmee ze de beste zorg leveren die u voor uw naaste wenst.

Contact

Ons doel bij 24 Uurszorgloket is om iedereen van de beste zorg te voorzien, die zowel cliënten als hun families ondersteunt. De training van onze zorgverleners is hierin een essentieel onderdeel. Heeft u vragen over de trainingen of wilt u graag wat meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!