PGB aanvragen in 5 stappen

Via 5 eenvoudige stappen kunt u een PGB aanvragen. Aan de hand van een persoonsgebonden budget kunt u zelf bepalen waar u, uw zorg inkoopt. U kunt uw budget uitsluitend inzetten voor:

  • Verpleging;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Begeleiding;
  • Hulp bij het huishouden;
  • Logeeropvang.

In de onderstaande tekst staan de 5 stappen weergegeven die u moet doorlopen om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Wij lichten de stappen één voor één toe.

Stap 1: Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt welke zorg u nodig heeft.

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB), dient u eerst een zorgindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt namelijk óf u in aanmerking komt voor zorg en welke zorg dit dan moet zijn.  U krijgt binnen 6 weken uitsluitsel vanuit het CIZ.  Hierbij ontvangt u dan een indicatiebesluit met daar in vermeld voor welke zorg u in aanmerking komt.

Lees hier meer over het aanvragen van een CIZ indicatie

Stap 2: Een PGB aanvragen bij het zorgkantoor.

Om een persoonsgebonden budget aan te kunnen vragen dient u gebruik te maken van het PGB aanvraag formulier van het zorgkantoor in uw regio. Hierbij stuurt u een budgetplan mee (hoe wilt u, uw PGB gaan besteden?) en optioneel ook een persoonlijk plan, indien u meer informatie kwijt wilt. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een afspraak met het zorgkantoor. Samen met u wordt bepaald of het persoonsgebonden budget voor u de juiste oplossing is.

Zoek hier uw zorgkantoor

Stap 3: Het zorgkantoor kent het PGB toe.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u een zogenaamde toekenning van het persoonsgebonden budget. Aan de hand van de benodigde zorg (weergegeven in de zorgindicatie van het CIZ) wordt bepaald hoe hoog het persoonsgebonden budget zal zijn. Wanneer u ouder bent dan 18 jaar dient u wel iedere maand een eigen bijdrage te doen, die niet betaalbaar is vanuit het persoonsgebonden budget. Op  www.hetcak.nl kunt u bepalen wat u ongeveer per maand kwijt zult zijn aan eigen bijdrage.

Stap 4: Het sluiten van een zorgovereenkomst

U kunt nu zelf uw zorg gaan inkopen bij de zorgverlener van uw keuze. Dit kan bij naaste familie, een zorginstelling, particuliere organisatie of ZZP’er zijn. Let hier bij wel op dat u uw PGB alleen kunt inzetten voor;

  • Verpleging;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Begeleiding;
  • Hulp bij het huishouden;
  • Logeeropvang.

Wanneer u heeft bepaald, sluit u samen met de zorgverlener een zorgovereenkomst waarin vermeldt staat welke zorg u heeft ingekocht en wat deze zorg kost. Dit doet u in de vorm van een zorgbeschrijving. Hiervoor ontvangt u een daarvoor bestemd model vanuit het zorgkantoor. Hierin staat vermeld welke zorg u nodig heeft en welke zorg de betreffende zorgverlener u aanbiedt.

Stap 5: Het declareren van uw kosten bij de SVB.

Wanneer uw zorgbeschrijving is goedgekeurd en de overeenkomsten zijn verwerkt kunt u de kosten voor de zorgverlener declareren. U kunt hiervoor gebruik maken van Mijn PBG van de SVB. U kunt hiermee digitaal declaraties doorgeven. Dit kan ook schriftelijk, maar digitaal gaat sneller.

Zorg inkopen via het 24 Uurs Zorgloket

Wanneer u een persoonsgebonden budget heeft verkregen is het mogelijk om uw zorg in te kopen via het 24 Uurszorgloket. Als bemiddelaar bij 24 uurs particuliere thuiszorg voorzien wij u van de zorg die in uw specifieke situatie wenselijk is. Wij zorgen er voor dat u of uw naaste geholpen wordt bij de dagelijkse bezigheden. Indien u 24 uurs zorg via het 24 Uurszorgloket wenst dan ondersteunen en begeleiden wij u in uw PGB aanvraag. Wanneer voorbehouden- en risicovolle handelingen (zoals het toedienen van injecties) noodzakelijk zijn, dan dient hiervoor de thuiszorg ingeschakeld te worden.

Contact

Voor meer óf uitgebreidere informatie kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via 0800-6444444. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@24uurszorgloket.nl of ons contactformulier invullen.

PGB aanvragen