Ziektebeelden en inwonende zorg

Op deze pagina vertellen we u meer over de ziektebeelden waarin wij ondersteuning bieden. Onze zorgverleners zijn bekend met een breed scala aan ziektebeelden, waaronder Alzheimer, Parkinson, kanker en meer progressieve ziektes zoals MS (Multiple Sclerose). 

Heeft iemand in uw directe omgeving één van de onderstaande aandoeningen of een andere ziekte? Dan kunnen wij voorzien in inwonende zorg door onze zorgverleners. Het voordeel hiervan is dat uw dierbare in zijn of haar eigen omgeving kan blijven wonen. Zeker voor cliënten met een hersenziekte werkt dit vaak extra positief, omdat zij zich beter voelen in hun eigen omgeving. Naast de persoonlijke zorg voor de cliënt besteden de zorgverleners ook aandacht aan huishoudelijke taken en het welzijn van de cliënt. 

De verschillende ziektebeelden 

Hieronder vindt u de meest voorkomende aandoeningen met een korte omschrijving. 

Dementie 

Dit is een verzamelnaam voor verschijnselen die zich voordoen bij meerdere hersenaandoeningen zoals geheugenverlies, taalproblemen, problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (aankleden, wassen e.d.) en gedragsveranderingen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van Dementie. Veel mensen denken dat dit een ouderdomsziekte is, maar dat is eigenlijk niet zo. Alzheimer is een hersenziekte met psychiatrische symptomen, doordat delen van de hersenen niet meer functioneren en daarom afsterven. 

Onze zorgverleners kunnen hierbij passende en persoonsgerichte zorg bieden. Inwonende zorg wordt ook geregeld ingezet om de partner te ontzien, waardoor hij of zij wat meer vrijheid terugkrijgt. Ook bij alleenstaande mensen kan onze zorg de naaste omgeving wat meer rust bieden. Wilt u meer weten over wij omgaan met dementie? Klik dan hier. 

Beroerte 

Men spreekt van een beroerte wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt verstoord. Dit gebeurt meestal door een bloedpropje of door een bloedvat dat openspringt in de hersenen. Zorgverleners kunnen ondersteunen bij hulp bij revalidatie en ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. 

COPD 

Bij COPD zijn de longen beschadigd. Ademen is moeilijker en men heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Patiënten met COPD kunnen moeilijker ademen omdat de longen beschadigd zijn, hierdoor hebben ze minder zuurstof.   

Bij COPD kunnen normale dingen lastig zijn zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Juist dan kan de zorgverlener diverse taken uit handen nemen, die voor de patiënt te zwaar zijn geworden. Ook kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij het zuurstof aansluiten en het toedienen van medicijnen. 

Coronaire hartzieken 

Kransslagaderen voorzien het hart van bloed. Wanneer deze vernauwd raken spreekt men van een coronaire hartziekte. Bij een hartziekte en zeker na een hartoperatie gaat de conditie erg achteruit. De energie is zo laag dat er dagelijkse ondersteuning nodig is. Dan bieden de zorgverleners die bij uw dierbare komen inwonen, een echte zijn uitkomst. 

Kanker 

Bij kanker gaat het om cellen die afwijken van de normale lichaamscellen. Deze ziekte is na hart- en vaatziekten de tweede doodsoorzaak in de westerse wereld. Bij deze ziektevorm hebben wij diverse malen een succesvolle plaatsing van een zorgverlener gehad. Onze diensten zijn een mooi optie wanneer de patiënt is uitbehandeld of ervoor kiest om de ziektetijd thuis door te brengen in plaats van in een verpleegtehuis. 

Osteoporose 

Osteoporose is een leeftijdsgebonden aandoening waarbij de botmassa geleidelijk afneemt, waardoor de botten dun en broos worden. Het geleidelijk verlies aan botmassa is een natuurlijk proces dat zich vanaf ongeveer het 35e levensjaar bij iedereen voordoet. 

Parkinson 

De ziekte van Parkinson is ook een ziekte van de hersenen. Wie aan deze ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Ondersteuning voor diverse dagelijkse activiteiten kan dan ook noodzakelijk zijn. Onze zorgverleners helpen hierbij. 

Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinson symptomen hetzelfde. Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson: 

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong 
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie) 
  • Trager denken 
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit) 
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte 
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken 

Slecht(er) zien 

Bij de meeste mensen gaat bij het ouder worden het gezichtsvermogen enigszins achteruit. Dat is normaal. Ook hierbij kunnen onze zorgverleners een ondersteunende rol bieden. 

Vallen en beweeglijkheid 

Wanneer men ouder wordt, zijn spieren en gewrichten minder soepel. Hierdoor kunnen mensen zich minder goed voortbewegen. Wanneer ouderen een val maken, kan de genezing een lange tijd duren. Vooral een botbreuk is hiervan het gevolg. 

Overige ziektebeelden 

Al met al zijn er veel ziektes of aandoeningen waarbij wij u kunnen ondersteunen. Zo kunt u ons ook inschakelen wanneer er sprake is van eenzaamheid, wanneer iemand rolstoelafhankelijk is, wanneer u hulp nodig heeft na revalidatie of een hersenbloeding- of infarct heeft gehad. 

Ziektebeelden waarin wij niet ondersteunen 

Helaas zijn er ook een aantal aandoeningen waarbij 24 Uurszorgloket u niet van dienst kan zijn. In deze gevallen gaat het om ernstig psychische problemen of problemen met gedrag. Ook bij terminale ziektevragen kunnen wij helaas niet helpen. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de daarvoor bestemde specialisten. 

Contact 

Voor meer informatie over onze diensten of specifieke zorg mogelijkheden bij bepaalde ziektebeelden, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook wanneer de zorg voor een ziektebeeld hier niet tussen staat, alle wensen en vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar. We gaan samen op zoek naar de beste oplossing.